Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Polska"" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-31 z 31
Tytuł :
Constitvcie Seymv Walnego Warszawskiego, Roku Pańskiego 1607
Autorzy :
Drucki-Sokoliński, Jan (15..-16..)
Temat :
Prawo - Polska - 17 w. - źródła
Polonica
Parlament - Polska
Polska - polityka i rządy - 17 w. - źródła
Polska - konstytucje
Polska - historia - 17 w.
Rok wydania :
1632
Wydawca :
W Krakowie : w Drukarni Andrzeia Piotrkowczyka
Uwagi :
Na s. tyt. drzewor. z herbem królewskim Zygmunta III Wazy
Konstytucje z lat: 1607, 1609, 1611, 1613, 1616 [fragm.] i 1629 spisane ręcznie przez Pierwszego Referendarza W. X. L., Marszałka Koła Poselskiego - [Jan z Drucka Sokoliński]
Druk czarny na papierze czerpanym z dołączonymi rekopisami, wykonanymi atramentem żelazowo-galusowym na papierze czerpanym
Starodruk po konserwacji (Szczecin 2014 r.). Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Estr. XX, s,42-46
Gatunek / Forma :
Starodruki
11. Stare Druki
Tytuł :
Niektore Wyrazy Porządkiem Abecadła Zebrane Y Stosownemi Do Rzeczy Uwagami Obiaśnione : Dzieło Pogrobowe
Autorzy :
Jezierski, Franciszek Salezy (1740-1791)
Temat :
Język polski - 18 w.
Polonica
Rok wydania :
1791
Wydawca :
W Warszawie : nakładem i drukiem M. Grölla [...]
Uwagi :
Przedm. Hugona Kołłątaja wg bibliografii
Na s. tyt.: Cena w opr: alla rust: Zł: 4
Ex Libris M. Pawłowski Ordi Recot (wpis rękopism.na s.161)
Estr. XV-XVIII, 18, 541
Gatunek / Forma :
Encyklopedie polskie - 18 w.
Publicystyka polska - 18 w.
11. Stare Druki
Tytuł :
Volumina Legum. T. 2, Prawa Konstytucye y Przywileie Krolestwa Polskiego, y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, y wszystkich Prowincyi należących: Na Walnych Seymiech Koronnych odSeymu Wislickiego Roku Panskiego 1347 Aż do ostatniegoSeymu uchwalone. [Vol. 2], (Ab Anno 1550. Ad Annum 1609. acta Reipublicae continens)
Temat :
Prawo - Polska - 16-17 w. - źródła
Polonica
Polska - polityka wewnętrzna - 16 w.
Rok wydania :
1733
Wydawca :
Warszawa : Druk. J.K.Mci, y Rzpltey w Collegium Warszawskim Scholarum Piarum, sumptem publicznym przedrukowane
Uwagi :
"Volumina legum" - zbiór praw Rzeczypospolitej szlacheckiej. T.2 zawiera akty prawne z lat 1550 - 1609
T.1 i 2 stanowią całość, połączone ze sobą ciągłością numeracji stronic. Oba tomy przygotował do druku Konarski (dalsze redagowali inni) (E., XXV, 215-216)
11. Stare Druki
Tytuł :
Volumina Legum. T. 5, Prawa Konstytucye y Przywileie Krolestwa Polskiego, y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, y wszystkich Prowincyi należących: Na Walnych Seymach Koronnych, OdSeymu Wiślickiego Roku Pańskiego 1347. Aż do Ostatniego Seymu Uchwalone [...] przedrukowane [Ab Anno 1669. Ad Annum 1697. Acta Reipublicae Continens] (Vol. 5)
Temat :
Prawo - Polska - 17 w. - źródła
Polonica
Polska - polityka i rządy - 17 w. - źródła
Rok wydania :
1738
Wydawca :
[Warszawa] : Druk. J.K.Mci, y Rzpltey w Collegium Warszawskim Scholarum Piarum
Uwagi :
"Volumina legum" - zbiór praw Rzeczypospolitej szlacheckiej. Zawiera całość polskiego prawodastwa I Rzeczypospolitej. T.5 zawiera akty prawne z lat 1669-1697
E., XXXIII, 323; XXV, 215
11. Stare Druki
Tytuł :
Volumina Legum. T. 4, Prawa Konstytucye y Przywileie Krolestwa Polskiego, y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, y wszystkich Prowincyi należących: Na Walnych Seymach Koronnych, OdSeymu Wiślickiego Roku Pańskiego 1347. Aż do Ostatniego Seymu Uchwalone [...] przedrukowane. , (Vol. 4) , (Ab Anno 1641. Ad Annum 1668. Acta Reipublicae continens)
Temat :
Prawo - Polska - 17 w. - źródła
Polonica
Polska - polityka i rządy - 17-18 w. - źródła
Rok wydania :
1737
Wydawca :
[Warszawa] : Druk. J.K.Mci, y Rzpltey w Collegium Warszawskim Scholarum Piarum
Uwagi :
"Volumina legum" - zawiera całość polskiego prawodastwa I Rzeczypospolitej. T.4 zawiera akty prawne z lat 1641-1668
Na k. tyt. ta sama winieta co w t.1, zapisy odręczne
E., XXV, 215-216
11. Stare Druki
Tytuł :
Wywód o skutecznym sposobie zaprowadzenia i uguntowania dobrych obyczajów na obchód roczny pamiątki wolney konstytucyi dnia 3go maja 1791 roku imieniem [...] Stanisława Augusta [..] na amfiteatrze szkół krakowskich czytany [..] przez Sołtykowicza [...]
Autorzy :
Sołtykowicz, Józef (1762-1831)
Temat :
Obyczaje - Polska - 18 w.
Polonica
Rok wydania :
[1792]
Wydawca :
Kraków : Druk. Antoniego Grebla
Uwagi :
Winietki, inicjały i finaliki w drzeworycie
Opr. ppł. ze złoceniami na grzbiecie
E.,IX,653; E., XXIX,73
11. Stare Druki
Tytuł :
Statuta Regni Poloniae in ordinem Alphabeti digesta / propter exemplarium inopiam denuo recufa, cum annexa ad marginem citatione veteris folil editionis Zamoscianae, anno domini 1597, impreffae
Autorzy :
Herburt, Jan (1524-1577)
Temat :
Polonica
Prawo - Polska - 16 w.
Rok wydania :
1620
Wydawca :
Dantisci : apud Balthasarum Andream ; Francofurti : apud Godefridum Tampachium
Uwagi :
Zbiór statutów Królestwa Polskiego z marginaliami drukowany na podstawie egz. wydanego w Zamościu w 1597r., ułożony zagadnieniami w porządku alfabetycznym. Rzadki i cenny volumin prawniczy
Ded.: "Serenissimo Principi Et Domino D. Sigismundo Augusto Regni Poloniae [...]"
Druk czarny na papierze czerpanym. Brak oryg. oprawy i k. tyt
Starodruk po konserwacji (Szczecin 2014 r.). Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Estr. XVIII, s.132
Indeks
Gatunek / Forma :
Starodruki
11. Stare Druki
Tytuł :
Historia Vladislai Poloniae et Sveciae Principis [...] usque ad excessum Sigismundi III [...] Auctore Stanislao [...] Kobierzickj [...]
Autorzy :
Kobierzycki, Stanisław (ca.1600-1665)
Temat :
Władysław IV (król Polski ; 1595-1648)
Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)
Polonica
Polska - 16-17 w.
Rok wydania :
1655
Wydawca :
Dantisci : Sumpt. Georgii Försteri
Uwagi :
K. tyt. sztych., pod ryciną podpisany J. V. Meurs sculp. Rycina przedstawia wjazd Władysława IV, z widokiem Krakowa i Wawelu
Dedyk. Leonowi Kazimierzowi Sapiesze podkancl. W.X.L
Zapis prow.: "Ioannis Heckneri"
Ślady amatorskich prób kons. i rekonstr
E.XIX, 350
11. Stare Druki
Tytuł :
Volumina Legum. T.6, Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech koronnych od Seymu Wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego Seymu uchwalone. [Vol.6], (ab anno 1697 ad annum 1736)
Autorzy :
Drukarnia Pijarów (Warszawa)
Temat :
Polonica
Prawo - Polska - 17-18 w. - źródła
Rok wydania :
1739
Wydawca :
Warszawa : w Drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey w Collegium Warszawskim Scholarum Piarum sumptem publicznym przedrukowane
Uwagi :
"Volumina legum" - zawiera całość polskiego prawodastwa I Rzeczypospolitej. T.6 zawiera akty prawne z lat 1697-1736
E., XXV, s.215-216
Gatunek / Forma :
Starodruki
11. Stare Druki
Tytuł :
Odpowiedz Na Wykład Praw Krola Jegomosci Pruskiego Do Xięstwa Pomerellii, Tudziez Do Innych Wielu Kraiow Krolestwa Polskiego ; Wywód praw Polskich do Pomeranii. ; Wiadomości szczegu[!]lne o Nowey Marchii. ; Suplement wywodu praw korony polskiej do Pomeranii
Temat :
Polonica
Polska - polityka - 18 w.
Pomorze Zachodnie - 18 w.
Nowa Marchia - 18 w.
Rok wydania :
1773
Wydawca :
[S.I.] : [s.n.]
Uwagi :
"Odpowiedź na wykład..." jest odp. na broszurę: "Wykład praw króla pruskiego do Pomerellii. Berlin 1772"
Czcionka nowożytna, tekst zdobiony niewielkimi winietami (rozpoczęcia i zakończenia części)
Str. oznaczone w górnych rogach (cyfry arabskie); u dołu - kustosze
Cz.1, 2, i 3 z odrebną paginacją; paginacja cz. 4 to kontynuacja cz. 3
Na odwr. s. tyt. dedykacja wykonana niebieskim atramentem: "Na długą pamiątkę Panu Czesławowi Jaroszyńskiemu [podpis] 1965 IV 24"
E.,XXI, 390, E.,XXIII, 259
Papier czerpany, widoczne znaki wodne
Estr. przypisuje ten tekst Feliksowi Łoyko; wg PSB (t. 18 s. 449) Łoyko był tylko jednym z autorów tej broszury
Współoprawne
a Estr. XV-XVIII, 21, 390
Gatunek / Forma :
Starodruki
11. Stare Druki
Tytuł :
Kazania w katedrze krakowskiey rożnemi czasy przez kilka lat miane, a potym złożone na niedziele całego roku z przydaniem innego podczas zaczynaiącego się seymu Convocationis na solemney o Duchu S. wotywie [...] przez [...] Kassyana Korczyńskiego [...] y do druku [...] podane [...] 1764. T. 1
Autorzy :
Korczyński, Kasjan
Temat :
Polonica
Rok wydania :
1764
Wydawca :
Kraków : Druk. Seminarium Biskup. Akadem
Uwagi :
Na str. przedtyt. zpisy odręczne (prow.) Biblioteki KUL; poniżej zapis z ok. 1764 r
E., XX, 82
Gatunek / Forma :
Kazania polskie - 18 w.
11. Stare Druki
Tytuł :
Abrégé Chronologique De L’histoire Du Nord, Ou Des Etats De Dannemarc, de Russie, de Suede, de Pologne, de Courlande [...] : Avec Des Remarques particulieres sur le génie, les moeurs, les usages de ces Nations, sur la nature & les productions de leurs climats [...]. T. 2
Autorzy :
Lacombe, Jacques (1724-1811)
Temat :
Polonica
Kozacy - historia
Tatarzy - historia
Polska - historia
Dania - historia
Rosja - historia
Szwecja - historia
Prusy - historia
Europa Północna - historia
Kurlandia (Łotwa ; region) - historia
Rok wydania :
1763
Wydawca :
A Amsterdam : Z. Chatelain & Fils : Arkstee & Merkus : Marc Michel Rey
Uwagi :
Inf. dot. Polski : s. 365 - 696
Na k. tyt.: MDCCLXIII
Winiety drzeworytowe
Estr. XXI, s. 19
Ex Libris Felicis Wiszniowski [...] Varsovia 1796 (odręczny wpis atramentowy na ost. stronie)
11. Stare Druki
Tytuł :
Forteca Monarchow y całego Krolestwa Polskiego Duchowna, z Zywotow Swiętych tak iuż Kanonizowanych y Beatyfikowanych, iako też świątobliwie żyiących Patronow Polskich, Takze Z Obrazow Chrystusa Pana y Matki Iego Przenayświętszey [...]
Autorzy :
Pruszcz, Piotr Hiacynt (1605-1668)
Temat :
Władcy - Polska - do 18 w.
Polonica
Święci i błogosławieni
Hagiografia
Wydanie :
Powtornie z additamentami swemi [...] do druku Podana
Rok wydania :
1737
Wydawca :
W Krakowie : W Drukarni Akademickiey
Uwagi :
Prow.: ze zbiorów Ojców Reformatów z Chełmna i F. Wasilewskiego
Zawiera 40 drzeworytów i 1 miedzioryt z wizerunkami polskich królów, do Augusta II włącznie
Ded.: Nayłaskawszemu spraw ludzkich przed Bogiem Promotorowi [...] B. Janowi Kantemu [...] / Typografia Akademicka
Tekst w ramkach liniowych
Tekst w j. polskim, nieliczne fragmenty po łacinie
Estr. XV-XVIIII, 25, 330
Gatunek / Forma :
Starodruki
Biografia
11. Stare Druki
Tytuł :
Kazania na niedziele całego roku X. Gaspra Balsama [...] : Na dwa tomy podzielone. T. 1
Autorzy :
Balsam, Kasper (1716-1759)
Drukarnia Jezuitów (Poznań)
Temat :
Polonica
Rok wydania :
[post 2 III] 1761
Wydawca :
W Poznaniu : w Drukarni J. K. M. Clari Collegii Soc. Jesu
Uwagi :
E., XII, 347
Data dzienna na podstawie aprobaty: Academia Posnaniensi Anno Domini 1761 d. 2 da Martij
Błędy w paginacji (m.in. s. 415 ozn. jako 154)
Gatunek / Forma :
Kazania - 18 w.
Kazania polskie - 18 w.
11. Stare Druki
Tytuł :
Nauki, homilie y materye kazań na wszystkie w całym roku dni swięte [...] dla pożytku dusz ludzkich, pasterzow ich y kaznodzieiow przysługi napisane [...] pod zaszczytem [...] imienia [...] Kajetana Sołtyka, biskupa krakowskiego [...] wydane [...]. T.1
Autorzy :
Wysocki, Sebastian Samuel (1706-1771)
Temat :
Polonica
Rok wydania :
1762
Wydawca :
Warszawa : Druk. J.K.M. y Rzpltey Kolleg. XX Schol. Piarum
Uwagi :
W liczbowaniu omyłka, opuszczono s.855
Księga po konserwacji (PKZ Szczecin)
E.XXXIII, 467
Gatunek / Forma :
Kazania - 18 w.
Kazania polskie - 18 w.
11. Stare Druki
Tytuł :
X. Samuela Dambrowskiego [...] Kazania albo Wykłady Porządne : Świętych Ewangieliey Niedzielnych przez cały rok z Pisma S. i Doktorów Kościelnych [...] zebrane, a z nowu w druk podane. Cz. 3, Kazania pokutne [...]
Autorzy :
Dambrowski, Samuel (1577-1625)
Temat :
Polonica
Kościół ewangelicko-augsburski
Protestantyzm
Wydanie :
Edycya wtora
Rok wydania :
1772, 1786
Wydawca :
W Brzegu : nakładem i typem Jana Ernesta Trampa
Uwagi :
Na front. rycina aut. sztychowana przez J. B. Strachowskiego we Wrocławiu
Egz. po konserwacji
W trzech częściach
Współoprawne
Cz. II wydana w 1786, cz. III - w 1772
Estr. XV-XVIII 15,27
Gatunek / Forma :
Starodruki
Kazania polskie
11. Stare Druki
Tytuł :
Kazania przygodne z inemi drobnieyszemi pracami, o roznych rzeczach wszelakim stanom należących. [Cz.1]
Autorzy :
Skarga, Piotr (1536-1612)
Temat :
Polonica
Rok wydania :
1610
Wydawca :
W Krakowie : W Drukarni Andrzeia Piotrkowczyka
Uwagi :
Opis z zastępczej, rękopiśm. karty tyt
Na wewn. str. okładki odręczny spis treści (okr. "Inhalt") zapis w dwóch kolumnach
Brak k. tyt. i 8 s. nlb
Na grzbiecie: X. Skarga. Kazania. 1610
Kartki bloku barwione na czerwono
W jęz. pol. i łac
Estr. XXVII, 146
Gatunek / Forma :
Kazania - 16-17 w.
Kazania polskie - 16-17 w.
Starodruki
11. Stare Druki
Tytuł :
Rok Skarbowy Dzieł Pańskich Niedzielnemi Kazaniami Ogłoszonych, do dni skarbowych albo swiątecznych kazań dołożony. A w pełne Dzieł Pańskich Ręce Iasnie Wielmożnego Iegomości Pana Maximiliana Franciszka Z Tęczyna Ossolińskiego Podskarbiego Nadwornego Koronnego, Sandomierskiego, Chmielnickiego c. Starosty, Pokorną poufałością oddany, Y Między Lata do usług Wielkiemu Domowi Obligowane, Policzony Od X. Antoniego Szyrmy Societ Societ: Iesv. Roku nierozdzielnych Skarbów Boskich naturze ludzkiey udzielonych
Autorzy :
Szyrma, Antoni (? - 1732)
Temat :
Polonica
Rok wydania :
[ca.1722]
Wydawca :
Wilno : Druk. Akad. Soc. Iesu
Uwagi :
Egz. po konserwacji (PKZ Szczecin , 1989?)
Na odwr, tyt. herb Starża i cytat z Okólskiego . Na nas. 2 kartach wiersze polskie o herbie, a dalej na 9 kartach dedykacja prozą. W niej wywodzi Ossol. od Tęczyńskich i cytuje gęsto Kromera , Okolskiego, Wastermberga(sic)
Aprobata Antonieka Szembeka - wreszcie Errata, facultan impr. i przestroga (o błędach druku). Na końcu indexy : Index Concionum; Index historicum de sanctis, probis et peccatoribus ; Index hist. spirytual. i Index hist. profanae.Przykładów z historii polskiej unika - Na końcu 3 ozdobne winiety ozdobne. E., XXX, 357
Gatunek / Forma :
Kazania - 18 w.
Kazania polskie - 18 w.
Starodruki
11. Stare Druki
Tytuł :
Hierosolymitana Peregrinatio Illustrissimi Domini Nicolai Christophori Radzivili [...] IV. Epistolis compræensa
Autorzy :
Radziwiłł, Mikołaj Krzysztof (1549-1616)
Temat :
Podróżnictwo - 16 w.
Pielgrzymki do Ziemi Świętej - 16 w.
Polonica
Palestyna - podróżnictwo - 16 w. - pamiętniki
Wydanie :
[Var A1]
Rok wydania :
[post 25 III] 1601
Wydawca :
Brvnsbergae : Apud Georgium Schönfels
Uwagi :
K. tyt. sztych.z datą: cl). l). Cl
Egz. po konserwacji (1989 r.)
Po erracie finalik (maszkaron wpleciony w ornament)
Na marginesach liczne odręczne notatki
Błędy w paginacji m.in. powtórzone s.285-286
Na k. 5 miedzior. - portret autora z czterowierszem poniżej. Na k. sygn. M.Sc [i.e. Tomasz Makowski] miedzior. - plan Bazyliki Grobu Chrystusa pt."Planta Ecclesiae". S. 285-304 druk czerwono-czarny
Indeks
Tekst w jęz. łac
Süm ex libris Matthia Eirehus empty [...] s 1623 die Martij Risenbuług [wpis na dolnym marginesie k. 2] ;Arthur Rhode. Ausmeiner Bucherei [ekslibris księdza ewangelickiego, niemieckiego historyka kościoła ewangelicko-augsburskiego, wklejony na wewn. str. górnej okł.] ; Jüb 21, Arthur Rhode 1932 [wpis pod frontospisem]
Estr.XXVI s.89
Gatunek / Forma :
Starodruki
Pamiętniki polskie - 16 w.
Starodruki
11. Stare Druki
    Wyświetlanie 1-31 z 31

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies