Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Przegląd Księgarski
Autorzy :
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
Temat :
Księgarstwo
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Rok wydania :
1910-1950
Wydawca :
Warszawa : Związek Księgarzy Polskich
Uwagi :
Od 1934: podtytuł: organ Związku Księgarzy Polskich : dwutygodnik poświęcony sprawom księgarskim
Opis na podstawie: BN
Od 1934 wydawca: Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo fachowe
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej : od analizy dokumentu do opisu przedmiotowego
Autorzy :
Włodarczyk, Bartłomiej (bibliotekoznawca)
Woźniak-Kasperek, Jadwiga
Temat :
Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Rok wydania :
2017
Wydawca :
Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Seria :
Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 173
Uwagi :
Bibliografia, netografia na stronach 177-180
Książka wydana przy pomocy finansowej Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
Spis treści także w języku angielskim
Gatunek / Forma :
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Zawartość serii :
Nauka, Dydaktyka, Praktyka t. 173
Książka
Tytuł :
Archiwista Polski
Autorzy :
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Temat :
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Rok wydania :
1996-
Wydawca :
Warszawa : SAP
Uwagi :
Od R. 3, nr 1 (1998) tytuł równoległy: The Polish Archivist / Association of Polish Archivist = Archiviste Polonais / Association des Archivistes Polonais = Der Polnische Archivar / Der Polnische Archivarverband = Pol'skij Archivist / Obšestvo Pol'skich Archivistov
R. 5, nr 4 (2000)-R. 7, nr 4 (2003): Toruń : Wydawca Adam Marszałek
Od R. 6, nr 1 (2001) częste zmiany redaktorów
Od R. 7, nr 4 (2002) [redaktor naczelny Eugeniusz Borodij]
Od R. 11, nr 2 (2006): Bydgoszcz
Streszczczenie w języku angielskim, rosyjskim, spis treści w języku angielskim, francuskim, niemieckim i polskim
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo archiwistyczne
Czasopismo naukowe
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Poradnik Bibliotekarza
Autorzy :
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Temat :
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Rok wydania :
1949-
Wydawca :
Warszawa : Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich
Uwagi :
Czasopismo zawieszone w pierwszym półroczu 1982 r
Od 1986 podtytuł: miesięcznik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Od 2006 podtytuł: pismo dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych
Od 2018, nr 1: 27 cm
W r. 1950 pojawia się numeracja rocznika R. 2 (1950), zanika w 1986
Od R.10 1958 / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo bibliotekarskie
Czasopismo fachowe
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Bibljotekarz : biuletyn Bibljoteki Publicznej m. st. Warszawy poświęcony sprawom bibljotek publicznych
Autorzy :
Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Temat :
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Rok wydania :
1934-
Wydawca :
Warszawa : [wydawca nieznany]
Uwagi :
Od R. 8 (1936) tyt.: Bibliotekarz : biuletyn Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy poświęcony sprawom bibliotek publicznych
Od R. 10 (1938) podtyt.: czasopismo poświęcone sprawom bibliotek publicznych
Od R. 12, nr 1 (1945) redaktor Wanda Dąbrowska
Od R. 14 (1947) redaktor Czesław Kozioł
Od R. 16 (1949) podtytuł: czasopismo poświęcone sprawom bibliotek i czytelnictwa
Od R. 16 (1949) tytuł równoległy: The Librarian : journal of librarianship and reading
Od R. 16, nr 3/4 (1949) redaktor Jan Piasecki
Od R. 37, nr 1 (1970) redaktor Jadwiga Kołodziejska
Od R. 46, nr 1 (1979) wydawca: "Czasopisma Wojskowe"
Od R. 47, nr 1 (1980) podtytuł również: czasopismo wydawane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy
Od R. 51, nr 1 (1984) podtytuł okładkowy: miesięcznik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Od R. 51, nr 6/7 (1984) redaktor naczelny S. Badoń
Od 1991, nr 1 redaktor naczelny Jan Wołosz
Od 1993, nr 9 podtytuł: miesięcznik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy
Od 2001, 1 wydawca: Wydawawnictwo SBP
Od 2001, 1: 24 cm
Od 2007, 1 podtytul: [miesięcznik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy]
Od 2012, nr 2 [redaktor naczelna Elżbieta Stefańczyk]
GB
Od R. 10 (1938): Wydawane przez Związek Bibliotekarzy Polskich i Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy
Od R. 14 (1947): Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
Od R. 21, nr 1 (1954): Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
Od 2013, 1: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
Od 2016, 1: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo bibliotekarskie
Czasopismo fachowe
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
O bibliografii : trzy lekcje wygłoszone 6, 13 i 16 listopada 1866 roku w Szkole Głównej w Warszawie
Autorzy :
Estreicher, Karol (1827-1908)
Temat :
Bibliografia
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Rok wydania :
1978
Wydawca :
Warszawa : Biblioteka Narodowa
Uwagi :
Opublikowana z okazji sto pięćdziesiątej rocznicy urodzin Karola Estreichera 1827-1977 i pięćdziesięciolecia Biblioteki Narodowej 1928-1978
Gatunek / Forma :
Książki
Publikacje dydaktyczne
Wykłady
Książka
Tytuł :
Biblioterapeuta : biuletyn informacyjny Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego
Temat :
Biblioterapia
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Rok wydania :
1998-
Wydawca :
[Wrocław : Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne]
Uwagi :
Tytuł według nagłówka
Od 1998, nr 4 [Krystyna Hrycyk redaktor naczelna]
Od 2011, nr 1: 24 cm
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo bibliotekarskie
Czasopismo fachowe
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Biblioteki Publiczne Województwa Zielonogórskiego w Latach ... : Informator statystyczny
Autorzy :
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida (Zielona Góra)
Temat :
Bibliotekarstwo
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Rok wydania :
2000-
Wydawca :
Zielona Góra : Wydawnictwa WiMBP
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo bibliotekarskie
Czasopismo statystyczne
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Zawód infobroker : polski rynek informacji
Temat :
Infobrokerzy
Zarządzanie informacją
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Rok wydania :
copyright 2017
Wydawca :
[Siedliska] : Wydawnictwo Nieoczywiste - GAB Media
Uwagi :
Bibliografia przy pracach. Indeks
Dla praktyków i teoretyków infobrokeringu, bibliotekarzy, menedżerów, studentów zarządzania informacją oraz innych osób związanych z działalnością informacyjną
Gatunek / Forma :
Książki
Publikacje fachowe
Praca zbiorowa
Książka
Tytuł :
Adhibenda : rocznik Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze
Autorzy :
Agencja Wydawnicza PDN, Krzysztof Garbacz
Archiwum Diecezjalne (Zielona Góra)
Temat :
Archiwa kościelne
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Rok wydania :
2014-
Wydawca :
Zielona Góra : Agencja Wydawnicza PDN
Uwagi :
Od 4 (2017) [Robert R. Kufel redaktor naczelny]
Od 4 (2017) podtytuł równoległy: the annual journal of the Diocesan Archive in Zielona Góra
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo katolickie
Czasopismo archiwistyczne
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Przegląd Bibljoteczny : wydawnictwo Związku Bibljotekarzy Polskich
Autorzy :
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Polska Akademia Nauk. Biblioteka (Warszawa)
Temat :
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Rok wydania :
1927-
Wydawca :
Kraków : [wydawca nieznany]
Uwagi :
Od R. 17, z. 1/2 (1949) podtytuł: organ naukowy Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich
Od R. 17, z. 1/2 (1949): Warszawa
Od R. 18, z. 3/4 (1950) redaktor Bogdan Horodyski
Od R. 22, z. 1 (1954) podtyt.: organ naukowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Od R. 34, z. 1/2 (1966) redaktor Zbigniew Daszkowski
Od R. 37, z. 1 (1969) redaktor Maria Dembowska
Od R. 46, z. 4 (1978) redaktor naczelna B. Sordylowa
Od R. 47, z. 1 (1979) wydawca: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Od R. 58, z. 1/2 (1990) wydawca: PAN. Biblioteka : SBP
Od R. 72, z. 1/2 (2004) częste zmiany redaktora
Od R. 72, z. 1/2 (2004) wydawca: Wydaw. SBP
Od R. 73, z. 1 (2005) [Barbara Sosińska-Kalata redaktor naczelna]
Od R. 81, z. 1 (2013) brak podtytułu
Od R. 81, z. 4 (2013) [Elżbieta Barbara Zybert redaktor naczelna]
GB
Od R. 14 (1946): Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich
Od R. 40, z. 1 (1972): PAN. Biblioteka
Od R. 41, z. 1/2 (1973): PAN. Biblioteka, SBP
Od R. 72, z. 1/2 (2004): Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Spis treści R. 1 (1927)-R. 10 (1936) w R. 12 (1938)
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo bibliotekarskie
Czasopismo fachowe
Czasopismo naukowe
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
Autorzy :
Instytut Pamięci Narodowej
Temat :
Archiwa służby bezpieczeństwa
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Rok wydania :
2008-
Wydawca :
Warszawa : Wydział Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł. Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN
Uwagi :
Od t. 4 (2012): Warszawa : Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN ; Łódź : Oddział IPN
Od t. 6 (2013): 24 cm
Od t. 9 (2016): Warszawa : Archiwum Pamięci Narodowej ; Łódż : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej
Od t. 11 (2018): Warszawa : Archiwum InstytutuPamięci Narodowej ; Łódż : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej
Streszczenia w języku angielskim. Spis treści w języku polskim i angielskim
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo archiwistyczne
Czasopismo naukowe
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Biblioteki Publiczne w Liczbach w ... R.
Autorzy :
Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa
Biblioteka Narodowa (Polska)
Temat :
Biblioteki publiczne
Statystyka
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Rok wydania :
1972-2015
Wydawca :
Warszawa : BN
Uwagi :
Od 2000: Public Libraries in Figures / National Library. The Books and Readers Institute
Od 2000 tytuł również w języku angielskim
Od 2004 tytuł: Biblioteki Publiczne w Liczbach
Od 2005 brak wyróżnionego redaktora
Od 2011: Biblioteka Narodowa
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo bibliotekarskie
Czasopismo statystyczne
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Księgoznawstwo
Autorzy :
Rzewuski, Kazimierz (1933- )
Temat :
Bibliologia
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Rok wydania :
1988
Wydawca :
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Uwagi :
W podręczniku przedstawiono dzieje książki i czasopiśmiennictwo oraz wydawnictwa fonograficzne. Omówiono materiałoznawstwo i morfologię książki, proces dydaktyczny, a także elementy oceny technicznej książki
Na stronie tytułowej data wydania: 1987
Gatunek / Forma :
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Książka
Tytuł :
Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski : biuletyn poświęcony sprawom bibliotek i czytelnictwa Pomorza Zachodniego
Autorzy :
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica (Szczecin)
Temat :
Biblioteki publiczne
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Rok wydania :
1959-
Wydawca :
Szczecin : wydawca nieznany]
Uwagi :
R. 5, nr 3/4 (1963) redaktor Tadeusz Białecki
Od R. 13, nr 1 (1972) tytuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski
Od R. 13, nr 1 (1972) brak podtytułu
Od R. 17, nr 1 (1976) redaktor naczelny S. Krzywicki
Od R. 32, nr 1/2 (1991) wydawca: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Szczecinie
Od R. 35, nr 3/4 (1994) wydawca: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
Od R. 45, nr 1/2 (2004) [przewodniczący kolegium redakcyjnego Lucjan Bąbolewski]
Od R. 59, nr 1/2 (2008): 24 cm
GB
Od R. 3 (1961): Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Oddział w Szczecinie
Od R. 9, nr 1 (1967): Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Koszalinie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Oddział w Szczecinie i Koszalinie
Od R. 17, nr 1 (1976): Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Koszalinie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Dąbrowskiej w Słupsku, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Okręgi w Szczecinie, Koszalinie i Słupsku
Od R. 32, nr 1/2 (1991): Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Koszalinie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Okręgi w Szczecinie, Koszalinie i Słupsku
Od R. 35, nr 3/4 (1994): Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Szczecinie
Od R. 40, nr 1/2 (1999): Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Koszalinie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Okręgi w Szczecinie i Koszalinie
Od R. 43, nr 2/3 (2002): Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Koszalinie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Okręg Zachodniopomorski
R. 44, nr 4 (2003)-R. 45, nr 1/2 (2004): Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Koszalinie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Okręgi w Szczecinie i Koszalinie
Od R. 46, nr 1 (2005): Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie,Szczecińskie Porozumienie Bibliotek, Koszalińska Biblioteka im. Joachima Lelewela w Koszalinie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Okręg Zachodniopomorski
Od R. 48, nr 3 (2007): Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Zachodniopomorskie Porozumienie Bibliotek, Koszalińska Biblioteka im. Joachima Lelewela w Koszalinie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Okręg Zachodniopomorski
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo bibliotekarskie
Czasopismo fachowe
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Obszary wiedzy o bibliotekarstwie
Autorzy :
Wojciechowski, Jacek (1938- )
Temat :
Bibliotekarstwo
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Rok wydania :
2017
Wydawca :
Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Seria :
Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 178
Uwagi :
Bibliografia, netografia na stronach 235-245. Indeksy
Spis treści także w języku angielskim
Gatunek / Forma :
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Zawartość serii :
Nauka, Dydaktyka, Praktyka 178
Książka
Tytuł :
Metodyka pracy samodzielnej : poradnik dla słuchaczy Policealnego Studium Bibliotekarskiego Zaocznego i Kwalifikacyjnego Kursu Bibliotekarskiego
Autorzy :
Sroga, Zofia
Sroga, Andrzej
Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy (Warszawa)
Temat :
Bibliotekarstwo
Uczenie się
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Edukacja i pedagogika
Rok wydania :
1983
Wydawca :
Warszawa : Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy
Uwagi :
Bibliografia na stronie [107]
Gatunek / Forma :
Książki
Publikacje dydaktyczne
Poradnik
Książka
Tytuł :
Książka : najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski
Autorzy :
Houston, Keith (1977- )
Temat :
Drukarstwo
Książki
Papier
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Historia
Rok wydania :
2017
Wydawca :
Kraków : Wydawnictwo Karakter
Uwagi :
Tytuł oryginału: The book : a cover-to-cover exploration of the most powerful object of our time
Bibliografia na stronach 458-[461]. Indeks
Gatunek / Forma :
Książki
Publikacje popularnonaukowe
Opracowanie
Książka
Tytuł :
Nauka o informacji w okresie zmian : innowacyjne usługi informacyjne : praca zbiorowa
Temat :
Usługi informacyjne
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Rok wydania :
2018
Wydawca :
Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Seria :
Miscellanea Informatologica Varsoviensia ; vol. 9
Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 182
Uwagi :
Bibliografia, netografia przy pracach
Publikacja dofinansowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
Część prac w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim, polskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim
Gatunek / Forma :
Książki
Publikacje naukowe
Praca zbiorowa
Zawartość serii :
Miscellanea Informatologica Varsoviensia ; vol. 9
Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 182
Książka
Tytuł :
Bibliotekarz Lubuski : biuletyn
Autorzy :
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida (Zielona Góra)
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Okręg (Zielona Góra). Zarząd
Temat :
Biblioteki publiczne
Zielona Góra (woj. lubuskie)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Rok wydania :
1961-1971
1980
Wydawca :
Zielona Góra : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
Uwagi :
W l. 1972-1979 czasopismo nie ukazywało się
Od r. 1969: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu w Zielonej Górze
W 1980 : Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
Od 1996 ukazuje się nowy "Bibliotekarz Lubuski"
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo bibliotekarskie
Czasopismo fachowe
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Bibliotekarz Lubuski
Autorzy :
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida (Zielona Góra)
Temat :
Biblioteki publiczne
Zielona Góra (woj. lubuskie)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Rok wydania :
1996-
Wydawca :
Zielona Góra : SBP. ZG : WiMBP im. C. Norwida
Uwagi :
Tytuł nazwiązuje do tradycji czasopisma "Biliotekarz Lubuski : biuletyn" ukazującego się w l. 1961-1971 i w roku 1980
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo bibliotekarskie
Czasopismo fachowe
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie
Autorzy :
Wojciechowska, Maja (bibliotekoznawca)
Kamińska, Joanna (bibliotekoznawca)
Żołędowska-Król, Beata
Jaskowska, Bożena
Temat :
Bibliotekoznawstwo
Marketing
Zarządzanie
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Zarządzanie i marketing
Rok wydania :
2019
Wydawca :
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Seria :
Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didacticts, Practice ; 187
Uwagi :
Bibliografia przy hasłach
Gatunek / Forma :
Książki
Publikacje informacyjne
Encyklopedia
Zawartość serii :
Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 187
Książka
Tytuł :
Nowe przestrzenie i nowe technologie : dlaczego warto modernizować biblioteki : (na przykładzie województwa lubuskiego)
Autorzy :
Buck, Andrzej (1953- )
Simonjetz, Monika
Kotlarek, Dawid (1978- )
Temat :
Biblioteki
Modernizacja
Województwo lubuskie (1999- )
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Rok wydania :
2018
Wydawca :
Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Seria :
Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 98
Uwagi :
Bibliografia, netografia na stronach 129-135
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
Gatunek / Forma :
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Zawartość serii :
Propozycje i Materiały - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 98
Książka
Tytuł :
Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece
Autorzy :
Gmiterek, Grzegorz
Kotuła, Sebastian Dawid
Temat :
Bibliotekarstwo
Programy komputerowe
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Rok wydania :
2017
Wydawca :
Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Seria :
Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 175
Uwagi :
Bibliografia, netografia na stronach 257-280
Publikacja dofinansowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS i Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
Spis treści także w języku angielskim
Gatunek / Forma :
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Zawartość serii :
Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 175
Książka
Tytuł :
Turystyka muzealna
Autorzy :
Wyszowska, Izabela
Jędrysiak, Tadeusz
Temat :
Turystyka muzealna
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Rok wydania :
copyright 2017
Wydawca :
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Uwagi :
Bibliografia na stronach 238-[248]
Dla studentów na kierunkach związanych z turystyka, muzealnictwem, historią kultury oraz dla pilotów wycieczek, przewodników turystycznych
Gatunek / Forma :
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje fachowe
Podręcznik
Książka
Tytuł :
Kształtowanie kapitału społecznego : ujęcie z perspektywy bibliotekoznawczej
Autorzy :
Wojciechowska, Maja (bibliotekoznawca)
Temat :
Biblioteki
Jakość życia
Kapitał ludzki
Kapitał społeczny
Społeczności lokalne
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Socjologia i społeczeństwo
Rok wydania :
2019
Wydawca :
Warszawa : Difin
Seria :
Engram
Uwagi :
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Gdański
Gatunek / Forma :
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Zawartość serii :
Engram
Książka
Tytuł :
Nauka o informacji
Temat :
Informatologia
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Rok wydania :
2016
Wydawca :
Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, [Kraków] : Instytut Książki
Seria :
Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 174
Uwagi :
Bibliografia, netografia na stronach 655-689 i przy pracach. Indeksy
Dla studentów bibliologii i informatologii oraz bibliotekarzy
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Spis treści także w języku angielskim
Gatunek / Forma :
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje naukowe
Synteza
Podręcznik
Zawartość serii :
Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 174
Książka
Tytuł :
W bibliotece dla dzieci : poradnik metodyczny : praca zbiorowa
Temat :
Bibliotekarstwo
Biblioteki dziecięce
Czytelnictwo dzieci
Polska
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Rok wydania :
1965
Wydawca :
Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Seria :
Prace Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, 0509-6448 ; nr 7
Uwagi :
Bibliografia przy rozdziałach. Indeks
Gatunek / Forma :
Książki
Publikacje fachowe
Poradnik
Praca zbiorowa
Zawartość serii :
Prace Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy 0509-6448 nr 7
Książka
Tytuł :
Biblioteka - dobre miejsce : poradnik architektoniczny dla bibliotek
Autorzy :
Langie, Karol (architekt)
Śmiechowski, Dariusz
Walczyna, Maciej
Temat :
Bibliotekarstwo
Przestrzeń publiczna (urbanistyka)
Budownictwo
Architektura i budownictwo
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Rok wydania :
2012
Wydawca :
[Kraków] : Instytut Książki : Warszawa : Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Gatunek / Forma :
Książki
Poradniki i przewodniki
Poradnik
Książka
Tytuł :
CMS w bibliotekach : open source'owe systemy zarządzania treścią jako platforma realizacji usług bibliotecznych
Autorzy :
Piotrowski, Dominik Mirosław
Temat :
Systemy zarządzania treścią
Usługi biblioteczne
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Rok wydania :
2018
Wydawca :
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Uwagi :
Bibliografia, netografia na stronach 249-288. Indeks
Gatunek / Forma :
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Książka
Tytuł :
Multibibliotekarstwo : praca zbiorowa
Temat :
Biblioteki
Polska
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Rok wydania :
2018
Wydawca :
Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Seria :
Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 97
Uwagi :
Bibliografia, netografia przy pracach
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Gdański
Gatunek / Forma :
Książki
Publikacje naukowe
Praca zbiorowa
Zawartość serii :
Propozycje i Materiały (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich) 97
Książka
Tytuł :
Zarządzanie jakością w bibliotece : praca zbiorowa
Temat :
Biblioteki
Zarządzanie jakością
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Rok wydania :
2017
Wydawca :
Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Seria :
Propozycje i Materiały ; 94
Uwagi :
Bibliografia, netografia przy pracach
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Gdański
Gatunek / Forma :
Książki
Publikacje naukowe
Praca zbiorowa
Zawartość serii :
Propozycje i Materiały (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich) 94
Książka
Tytuł :
Moja historia czytania
Autorzy :
Manguel, Alberto (1948- )
Temat :
Czytelnictwo
Drukarstwo
Książki
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Historia
Rok wydania :
2003
Wydawca :
Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie "Muza"
Seria :
Spectrum
Uwagi :
Tytuł oryginału: A history of reading
Indeks
Gatunek / Forma :
Książki
Literatura faktu, eseje, publicystyka
Przynależność kulturowa Literatura kanadyjska
Szkic literacki
Zawartość serii :
Spectrum (Muza)
Książka
Tytuł :
Książki, które zmieniły świat
Autorzy :
Collins, Michael (1960- )
Black, Alexandra
Cussans, Thomas
Farndon, John (1960- )
Parker, Philip (1965- )
Temat :
Książka
Inkunabuły
Rękopisy
Starodruki
Historia
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Literaturoznawstwo
Rok wydania :
2019
Wydawca :
Warszawa : Wydawnictwo Arkady
Uwagi :
Na okładce: Od Sztuki wojny do Dziennika Anny Frank
Indeks
Gatunek / Forma :
Książki
Publikacje popularnonaukowe
Opracowanie
Publikacja bogato ilustrowana
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies