Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Czasopismo pedagogiczne" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Głos Nauczycielski : organ Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych
Autorzy :
Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych
Rok wydania :
1917-
Wydawca :
Warszawa : K. Klimek
Uwagi :
Tytuł według nagłówka
Od R. 84, nr 1 (2001) podtyt.: tygodnik społeczno-oświatowy
Od R. 84, nr 1 (2001) [Wojciech Sierakowski red. nacz.]
Od R. 84, nr 1 (2001) wyd.: "Głos Nauczycielski"
Od R. 84, nr 1 (2001): 42 cm
Od R. 88, nr 14 (2005) częste zmiany red
Od R. 91, nr 27 (2008) [red. nacz. Jakub Rzekanowski]
Od R. 86, nr 1 (2003): ZNP
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo pedagogiczne
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Scriptores Scholarum : szkolny kwartalnik popularnonaukowy uczniów i nauczycieli Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" oraz ich przyjaciół
Autorzy :
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza"
Rok wydania :
1993-2000
Wydawca :
Lublin : "Zawisza"
Uwagi :
Od R. 3, nr 7 (1995) podtytuł: kwartalnik uczniów i nauczycieli szkół lubelskich oraz ich przyjaciół, od nr 8/9 podtytuł: kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich przyjaciół
Od R. 3, nr 7 (1995) wydawca: Teatr N.N. ; "Brama Grodzka"
Od R. 8, nr 1 (2000) podtytuł: kwartalnik wielowartościowy
Tekst ang., fr., niem., pol
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo dla młodzieży
Czasopismo pedagogiczne
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Dydaktyka Literatury
Autorzy :
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego (Zielona Góra)
Lubuskie Towarzystwo Naukowe (Zielona Góra)
Uniwersytet Zielonogórski
Temat :
Literatura
Rok wydania :
1976-2010
Wydawca :
Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe : Wyższa Szkola Pedagogiczna
Uwagi :
W T. 4 - 8 (1981-1987) też / Kuratorium Oświaty i Wychowania
W T. 18-27 (2006-2007) wydawca : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Poznaniu; od T. 28 bez informacji o wydawcy
W T. 26 (2006) podtytuł: edukacja, wartości, komunikacja kulturowa; od T. 27 (2007) bez podtytułu
Streszczenie w języku angielskim i niemieckim
Dostępne także w postaci elektronicznej
W T. 4-8 (1981-1987) też / Kuratorium Oświaty i Wychowania
Od T. 10 (1989) / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego
Od T. 21 (2001) / Uniwersytet Zielonogórski
W T. 9 (1988) / Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Od T. 26 (2006) / Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo literackie
Czasopismo pedagogiczne
Czasopismo naukowe
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Przegląd Pedagogiczny : czasopismo poświęcone sprawom wychowania szkolnego i domowego
Temat :
Edukacja i pedagogika
Rok wydania :
1882-1905
Wydawca :
Warszawa : [s.n.]
Uwagi :
Tytuł według nagłówka
Liczne zmiany redaktorów
Od 1905: 34 cm
Dodatki, m.in. : 1891-: Ogródek Dziecięcy; Metodyczny Kurs Nauk; Wykłady Naukowe; Kurs Samokształcenia; 1903/4: Kalendarzyk Kieszonkowy
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo pedagogiczne
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Przegląd Humanistyczny : kwartalnik naukowy i pedagogiczny wydawany przez Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych z pomocą Ministerstwa W.R.i O.P. pod redakcją Wiktora Wąsika = Revue des Humanités
Autorzy :
Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych
Temat :
Edukacja i pedagogika
Rok wydania :
1922-1933
Wydawca :
Warszawa : TNSŚiW
Uwagi :
Od R. 2 (1923) podtytuł: kwartalnik naukowy Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych
Od R. 3, z. 1/3 (1924): Lwów ; Warszawa
Od R. 5, z. 1 (1930) redaktor odpowiedzialny Ryszard Ganszyniec
Od R. 5, z. 1 (1930): Lwów
Tekst niektórych zeszytów pol. fr
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo pedagogiczne
Czasopismo naukowe
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Czasopismo Geograficzne : poświęcone sprawom nauczania geografii : organ Zrzeszenia Polskich Nauczycieli Geografii = revue consacrée á l'enseignement de la géographie = geographical teacher's review
Autorzy :
Romer, Eugeniusz (1871-1954)
Polskie Towarzystwo Geograficzne
Temat :
Geografia
Edukacja i pedagogika
Rok wydania :
1923-
Wydawca :
Łódź ; Warszawa : [wydawca nieznany]
Uwagi :
R. 2 (1923/1924) na zbiorczej karcie tytułowej: Lwów
R. 3 (1925): Lwów ; Łódź ; Warszawa
Od R. 4, z. 1 (1926) podtytuł: kwartalnik Zrzeszenia Polskich Nauczycieli Geografii i Towarzystwa Geograficznego we Lwowie
Od R. 4, z. 1 (1926): Lwów
Od R. 4, z. 3 (1926) redaktor Eugeniusz Romer
Od R. 6 (1928) podtytuł: kwartalnik Zrzeszenia Polskich Nauczycieli Geografii, Towarzystwa Geograficznego we Lwowie oraz Towarzystwa Geograficznego w Poznaniu
R. 16 (1938) podtytuł: kwartalnik Zrzeszenia Polskich Nauczycieli Geografii
Od R. 17, z. 3/4 (1946) podtytuł: kwartalnik Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Od R. 17, z. 3/4 (1946) redaktor Julian Czyżewski
Od R. 17, z. 3/4 (1946): Wrocław
Od R. 21/22 (1950/1951) podtytuł: rocznik Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Od R. 21/22 (1950/1951) redaktor Józef Barbag
Od R. 23/24 (1952/1953) wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Od R. 34, z. 1 (1963) tytuł równoległy: Geographical Journal
Od R. 41, z. 1 (1970) [redaktor naczelny] Alfred Jahn
Od t. 68, z. 1 (1997) brak podtytułu
Od t. 68, z. 1 (1997) wydawca: PTG
Od R. 69, z. 2 (1998) [redaktor Jan Łoboda]
Od t. 74, z. 1/2 (2003) równoległa nazwa instytucji sprawczej: Polish Geographical Society
Od t. 82, z. 3 (2011) [redaktor Piotr Migoń]
Bibliografia Czasopisma Geograficznego t. 1-50 w R. 50, z. 4 (1979)
Spis treści również w języku angielskim Streszczenia w języku angielskim i francuskim
GB
Od t. 68, z. 1 (1997): Polskie Towarzystwo Geograficzne
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo geograficzne
Czasopismo pedagogiczne
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Kwartalnik Pedagogiczny
Autorzy :
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Temat :
Pedagogika
Edukacja i pedagogika
Wydawca :
Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego
Uwagi :
Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1/2 (1956)
Opis na podstawie: R. 45, nr 1/2 (2000) = nr 175/176
Streszcz. ang., spis treści ang., pol
Od R. 51, nr 2 (2006): Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo pedagogiczne
Czasopismo naukowe
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Polonistyka : czasopismo dla nauczycieli : wydawane na zlecenie Ministerstwa Oświaty przy współpracy Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza
Autorzy :
Polska. Ministerstwo Oświaty (1944-1950)
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział (Łódź)
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (Polska)
Polska. Ministerstwo Oświaty i Wychowania
Ministerstwo Edukacji Narodowej (Polska)
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Temat :
Filologia polska
Edukacja i pedagogika
Wydanie :
R. 1, nr 1 (stycz./marz. 1948)-
Rok wydania :
1948-
Wydawca :
Łódź : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Uwagi :
Tytuł według okładki
Od nr 2 = 6 (1949) -nr 5 (1952) przy współpracy Instytutu Badań Literackich
Od 1976 redaktor naczelny Stanisław Frycie
Od nr 7 (1991) redaktor naczelna Alicja Kasprzycka
Od nr 8 (1991) redaktor naczelna Bożena Chrząstowska
Od 1953 podtytuł: czasopismo dla nauczycieli : [organ Ministerstwa Oświaty]
Od R.52 (1999) do R.53, nr 6 (2000) bez podtytułu i instytucji sprawczej
Od 1967, nr 1 podtytuł: czasopismo dla nauczycieli : wydawnictwo Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Od 1968, nr 1 podtytuł: czasopismo dla nauczycieli wydawane przy współpracy Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza
Od 1951: Warszawa
W 1967 podtytuł: czasopismo dla nauczycieli: [wydawnictwo Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego]
Od 1968 podtytuł: czasopismo dla nauczycieli wydawane przy współpracy Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
Od 1974 podtytuł: dwumiesięcznik Ministerstwa Oświaty i Wychowania
Od 1988 podtytuł: miesięcznik Ministerstwa Edukacji Narodowej
Od R. 54, nr 7 (2000) podtytuł: czasopismo dla nauczycieli
Nie ukazuje się w lipcu i sierpniu
Od 2006, nr 1 wydawca: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza
Od 2012, nr 8: 29 cm
W 1957-1967, 1974-1998 i R.53, nr 7 (2000)-R.56, nr 9 (2003) też / Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo pedagogiczne
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Problemy Opiekuńczo Wychowawcze
Autorzy :
Polska. Ministerstwo Oświaty i Wychowania
Ministerstwo Edukacji Narodowej (Polska)
Temat :
Wychowanie
Edukacja i pedagogika
Rok wydania :
1961-
Wydawca :
Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Uwagi :
Od 1962, nr 1: 30 cm
Od 1969, nr 1 częste zmiany podtytułu
Od R. 29, nr 1 (1989) częste zmiany wydawcy
Od R. 31, nr 7 (1991) redaktor naczelna Jadwiga Raczkowska
Od R. 39, nr 4 (2000) wydawca: IRSS
Od R. 42, nr 1 (2002) brak podtytułu
Od R. 42, nr 1 (2002): 24 cm
Od R. 45, nr 7 (2005) czeste zmiany redaktora
Od R. 46, nr 3 (2006) [Joanna Staręga-Piasek redaktor naczelna]
Od R. 47, nr 1 (2017) [redaktor naczelna Józefa Bałachowicz]
Od R. 47, nr 1 (2017) wydawca: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
GB
Od 1972, nr 1: Ministerstwo Oświaty i Wychowania
Od R. 39, nr 4 (2000): Instytut Rozwoju Służb Społecznych
Od R. 47, nr 1 (2017): Akademia Pedagogiki Specjalnej
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo pedagogiczne
Czasopismo naukowe
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Wiadomości Historyczne : organ Ministerstwa Oświaty poświęcony nauczaniu historii redagowany przy współudziale Polskiego Towarzystwa Historycznego
Autorzy :
Ministerstwo Oświaty
Polskie Towarzystwo Historyczne
Temat :
Historia
Edukacja i pedagogika
Rok wydania :
1958-
Wydawca :
Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych
Uwagi :
Od R. 43 (2000) do R. 46, nr 4 (2003) podtytuł: czasopismo dla nauczycieli : pismo wydawane przy współudziale Polskiego Towarzystwa Historycznego
Od R. 46, nr 5 (2003) podtytuł: czasopismo dla nauczycieli ; Od R. 49, nr 5 (2006): czasopismo dla nauczycieli: czasopismo wydawane przy współudziale Polskiego Towarzystwa Historycznego
Od R. 55, nr 4 (2012): 29 cm
Od 1967 wydaje Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Od 1973 Dwumiesięcznik Ministerstwa Oświaty i Wychowania
Od 1988 Dwumiesięcznik Ministerstwa Edukacji Narodowej
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo historyczne
Czasopismo pedagogiczne
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Czasopismo "Język Rosyjski" : zarys monograficzny
Autorzy :
Uchto, Halina
Akademia im. Jakuba z Paradyża (Gorzów Wielkopolski)
Temat :
Język Rosyjski (czasopismo)
Czasopismo pedagogiczne
Czasopismo polskie
Media i komunikacja społeczna
Rok wydania :
2017
Wydawca :
Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża
Seria :
Dysertacje Doktorskie / Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Uwagi :
Bibliografia, netografia na stronach 233-237. Indeks
Streszczenie w języku angielskim
Gatunek / Forma :
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Rozprawa doktorska
Książka
Tytuł :
Poradnik Domowy
Autorzy :
Prószyński i S-ka
Rok wydania :
1990-
Wydawca :
Warszawa : Prószyński i S-ka
Uwagi :
Od 1997, nr 12 częste zmiany redaktora
Od 2002, nr 4 wydawca: Prószyński i S-ka-Czasopisma, od nr 6 wydawca: Agora
Od 2002, nr 12 [redaktor naczelna Dorota Zabrodzka]
2003, nr 12 oznaczenie: mut. 1
Od 2005, nr 1 podtytuł: ty, twój dom, twój świat
Od 2010, nr 1 wydawca: AGORA
Od 2013, nr 5 [redaktor naczelna Urszula Zubczyńska]
Od 2013, nr 5 wydawca: EDIPRESSE POLSKA
Od 2013, nr 8 odmienna interpretacja tytułu: Nowy Poradnik Domowy
Od 2013, nr 8 brak podtytułu
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo dla kobiet
Czasopismo poradnikowe
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Muzeum : czasopismo wydawane przez Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych pod redakcją Romana Palmsteina
Autorzy :
Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych
Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych (Lwów)
Rok wydania :
1885-1939
Wydawca :
Lwów : Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych
Uwagi :
Od R. 2 (1886) redaktor odpowiedzialny Maurycy Maciszewski
Od R. 7, z. 1 (1891) redaktor Bolesław Mańkowski
Od R. 22, t. 1 (1906) podtytuł: czasopismo poświęcone sprawom wychowania i szkolnictwa
Od R. 31, z. 1 (1916) częste zmiany redaktorów
Od R. 35 (1920) redaktorzy Ludwik Bykowski, Marian Janelli
Od R. 44 (1929) redaktor naczelny Piotr Zygmunt Dąbrowski
Od R. 45 (1930) podtytuł: organ Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych
Od R. 48 (1933) podtytuł: dwumiesięcznik pedagogiczny, poświęcony sprawom wychowania, nauczania i organizacji szkolnictwa
Od R. 49 (1934) podtytuł: czasopismo pedagogiczne, poświęcone sprawom wychowania, nauczania i organizacji szkolnictwa
Od R. 49 (1934) redaktor Władysław Olszewski
Od R. 51 (1936) redaktor Kazimierz Brończyk
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopisma pedagogiczne polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Szkoła Polska : pismo miesięczne poświęcone pedagogice
Rok wydania :
1849-1853
Wydawca :
Poznań : [s. n.], (Poznań : W. Stefański)
Uwagi :
Od R. 3, t. 3, z. 1 (1851) również podtytuł: pismo poświęcone wychowaniu
Od R. 4, t. 4, z. 1 (1852) podtytuł: pismo sześciotygodniowe poświęcone pedagogice
Od R. 5, t. 5, z. 1 (1853) redakcja Ewaryst Estkowski, K. Szumiński
Od R. 5, t. 5, z. 1 (1853) również podtytuł: pismo katolickie poświęcone wychowaniu
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopisma pedagogiczne polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Puls : nieregularny kwartalnik literacki
Rok wydania :
1977-1981
Wydawca :
[Warszawa] : Niezależna Oficyna Wydawnicza "N"
Uwagi :
Miejsce wydania: [Warszawa] wg: Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990 / pod redakcją Stefanii Skwirowskiej. - Warszawa, 2001; wg Encyklopedii Solidarności od 1977-1981 pismo wydawane w Łodzi
Od 1979, nr 6 druk: Zakłady Graficzne "Nowsza", od nr 7 druk: Zakłady Graficzne "Nowa"
Od 1980, nr 9/10 Jacek Bierezin redaktor naczelny
Od 1981, nr 11/12 wydawca: Warszawa Wydawnictwo Krąg
1981, nr 13 nie ukazał się, skonfiskowany i zniszczony przez SB
Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990 / pod red. Stefanii Skwirowskiej, s. 379, poz. 2863
Udostępnia się w postaci mikrofilmu
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo polskie
Czasopismo literackie
Czasopismo nielegalne
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Dobra Gospodyni : pismo ilustrowane dla kobiet
Rok wydania :
1901-1912
Wydawca :
Warszawa : Leon Bogdanowicz
Uwagi :
Tytuł według nagłówka
Od R. 2, nr 48 (1902) [za redaktora Augustyn Kąsinowski]
Od R. 3, nr 1 (1903) [redaktor i wydawca: Augustyn Kęsinowski]
Od R. 5, nr 1 (1905) podtytuł: pismo tygodniowe ilustrowane dla kobiet polskich, od nr 6: tygodnik ilustrowany dla Polek, od nr 50/51: najpoczytniejszy i najtańszy tygodnik ilustrowany dla Polek
R. 5, nr 49 (1905) wydawca: J. Moczulska, od nr 50/51: Jadwiga Moczulska
Od R. 6, nr 1 (1906) podtytuł: tygodnik ilustrowany dla Polek, od nr 40: pismo tygodniowe ilustrowane dla Polek
Od R. 6, nr 28 (1906) [redaktor odpowiedzialny i wydawca.: K. E. Szyller]
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo dla kobiet
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Przegląd Psychologiczny
Temat :
Psychologia
Rok wydania :
1952-
Wydawca :
Poznań : Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Uwagi :
Od 1959 do 1990: Wrocław
Od 1995: Gdańsk, Sopot
Od 2007: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL
Streszcz. ang. ros
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo psychologiczne
Czasopismo naukowe
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Wysokie Obcasy : dodatek do Gazety Wyborczej
Autorzy :
Agora
Rok wydania :
1999-
Wydawca :
[Warszawa] : "Agora"
Uwagi :
Tytuł według okładki
Od 2005, nr 7 brak wyróżnionego redaktora, od nr 33 [Ewa Wieczorek redaktor naczelna]
Od 2012, nr 8 [Agnieszka Jucewicz-Kwaśniewska redaktor naczelna]
Od 2013, nr 39 drugi podtytuł: WO
Od 2014, nr 26 [Paulina Reiter redaktor naczelna]
Od 2017, nr 19 [Ewa Wieczorek redaktor naczelna]
Od 2018, nr 21 [Aleksandra Klich redaktor naczelna]
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo dla kobiet
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Przegląd Wielkopolski : kultura, historia, ekorozwój, turystyka
Autorzy :
Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne (Poznań). Zarząd
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Polski Klub Ekologiczny. Okręg Wielkopolski (Poznań)
Temat :
Wielkopolska
Rok wydania :
1987-
Wydawca :
Poznań : Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. Zarząd
Uwagi :
Tytuł według okładki
Od R. 4, nr 12 (1990) podtytuł: magazyn popularno-naukowy : kultura, historia, ekorozwój, turystyka
Od R. 6, nr 1/2 (1992) podtytuł: kultura, historia, ekorozwój, turystyka
Od R. 14, nr 1/2 (2000) wydawca: ZWTK : SGRW
Od R. 14, nr 1/2 (2000): 23 cm
Od R. 15, nr 3/4 (2001) wydawca: ZWTK : SGiPW
Od R. 17, nr 3/4 (2003) wydawca: ZWTK
Od R. 23, nr 1 (2009) wydawca: WTK
Od R. 1, nr 2 (1987): [Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Okręg Wielkopolski Polskiego Klubu Ekologicznego]
Od R. 6/7, nr 3/4/1/2 (1992/1993): Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego przy współudziale Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski
Od R. 15, nr 3/4 (2001): [Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego przy współudziale Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski]
Od R. 17, nr 3/4 (2003): [Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu]
Od R. 23, nr 1 (2009): [Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu]
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo kulturalne
Czasopismo historyczne
Czasopismo turystyczne
Czasopismo ekologiczne
Czasopismo regionalno-lokalne
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies