Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Literaturoznawstwo" according to the criterion: Subject


Title :
Teoretycznoliterackie tematy i problemy : [referaty na XX Konferencję Teoretycznoliteracką, Rynia, 6-11 kwietnia 1981 r.]
Authors :
Instytut Badań Literackich (Polska Akademia Nauk)
Subject :
Literaturoznawstwo - materiały konferencyjne
Publication Year :
1986
Publisher :
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Publication series :
Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, 0084-4411 ; t.67
Genere / Form :
Literatura - materiały konferencyjne
Content series :
Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej 0084-4411 t.67
Books
Title :
Z teorii literatury i badań literackich
Authors :
Markiewicz, Henryk (1922-2013)
Subject :
Teoria literatury
Literaturoznawstwo - historia - 20 w.
Publication Year :
1997
Publisher :
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
Publication series :
Prace wybrane / Henryk Markiewicz ; t.5
Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli Humanistycznej
Content series :
Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli Humanistycznej
Books
Title :
Współczesna nauka o literaturze dla dzieci i młodzieży i jej przedstawiciele
Authors :
Frycie, Stanisław (1933-2003)
Subject :
Literaturoznawstwo - biografie - Polska - 20 w.
Literaturoznawstwo - historia - Polska - 20 w.
Publication Year :
1996
Publisher :
Piotrków Trybunalski : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J.Kochnowskiego w Kielcach. Wydział Zamiejscowy
Genere / Form :
Literatura dziecięca polska - 20 w.
Literatura młodzieżowa polska - 20 w.
Books
Title :
Współczesna teoria badań literackich za granicą : antologia. T. 2, Strukturalno-semiotyczne badania literackie ; Literaturoznawstwo porównawcze ; W kręgu psychologii głębi i mitologii
Subject :
Komparatystyka
Teoria literatury
Krytyka literacka - teoria
Publication :
Wyd. 2 przejrz. i zm
Publication Year :
1976
Publisher :
Kraków : Wydawnictwo Literackie
Publication series :
Biblioteka Studiów Literackich
Content series :
Biblioteka Studiów Literackich
Books
Title :
Z dziejów polskiej wiedzy o literaturze
Authors :
Markiewicz, Henryk (1922-2013)
Subject :
Literaturoznawstwo - historia - Polska - 19-20 w.
Publication Year :
1998
Publisher :
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
Publication series :
Prace wybrane / Henryk Markiewicz ; t.6
Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli Humanistycznej
Genere / Form :
Literatura polska - 19-20 w.
Content series :
Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli Humanistycznej
Books
Title :
Autor, dzieło, wydawca
Authors :
Trzynadlowski, Jan (1912-1995)
Subject :
Autorstwo
Edytorstwo
Literaturoznawstwo
Publication :
Wydanie 2 uzupełnione
Publication Year :
1988
Publisher :
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Publication series :
Książki o Książce
Notes :
Bibliografia na stronie 208
Genere / Form :
Książki
Publikacje popularnonaukowe
Opracowanie
Content series :
Książki o Książce
Books
Title :
Akant : miesięcznik literacki
Authors :
Instytut Wydawniczy Świadectwo, Stefan Pastuszewski
Subject :
Literaturoznawstwo
Publication Year :
1998-
Publisher :
Bydgoszcz : Instytut Wydawniczy Świadectwo
Notes :
Tytuł według nagłówka
Od R. 1, nr 11 (1998) brak wydawcy
Mimo określenia częstotliwości w podtytule, ukazuje się 13 numerów, w tym 2 w grudniu
Genere / Form :
Czasopisma
Czasopismo literackie
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Title :
Nowe Książki : przegląd nowości wydawniczych
Authors :
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa "Książka i Wiedza"
Biblioteka Narodowa (Polska)
Instytut Książki (Kraków)
Subject :
Literaturoznawstwo
Publication Year :
1949-
Publisher :
Warszawa : PTWK
Notes :
Tytuł według nagłówka
Od 1957, nr 1 brak podtytułu
Od 1957, nr 14 wydawca: Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna"
Od 1957, nr 15 redaktor naczelny Adam Klimowicz
Od 1957, nr 19 podtytuł: przegląd literacki i naukowy
Od 1967, nr 5 redaktor naczelna Zenona Macużanka
Od 1970, nr 1 podtytuł: dwutygodnik literacki i naukowy
Od 1970, nr 1 : 25 cm
Od 1972, nr 4 podtytuł: przegląd literacki i naukowy
Od 1976, nr 7 wydawca: Wydawnictwo Współczesne RSW "Prasa-Książka-Ruch"
Od 1982, nr 1 : 23 cm
Od 1985, nr 5 redaktor naczelny Janusz Termer
Od 1986, nr 9 podtytuł: miesięcznik krytyki literackiej i naukowej
Od 1988, nr 1 : 29 cm
Od 1990, nr 7 wydawca: Agencja Autorska
Od 1990, nr 7 redaktor naczelny Marcin Czerwiński
Od 1991, nr 7 wydawca: Res Publica
Od 1991, nr 9 redaktor naczelny Marek Klecel
Od 1992, nr 1 wydawca: Agencja Autorska
Od 1995, nr 2 redaktor naczelna Lidia Wójcik
Od 1995, nr 3 brak podtytułu
Od 1998, nr 3 redaktor naczelny Tomasz Łubieński
Od 2003, nr 1 wydawca: Biblioteka Narodowa : na zlecenie Ministra Kultury Dział Wydawniczy Czasopism Patronackich
Od 2007, nr 10 wydawca: Biblioteka Narodowa Zakład Wydawniczy Czasopism Patronackich
Od 2010, nr 5: Kraków : Instytut Książki
Nie ukazywało się w okresie: grudz. 1981-sierp. 1982
Od 1994, nr 4 / Biblioteka Narodowa
Genere / Form :
Czasopisma
Czasopismo literackie
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Title :
Nowa Fantastyka
Subject :
Fantastyka
Literaturoznawstwo
Publication Year :
1990-
Publisher :
Warszawa : KANT IMM
Notes :
Tytuł według okładki
Od 1991, nr 7 wydawca: Prószyński i S-ka
Od 1992, nr 5 [Maciej Parowski redaktor naczelny]
Od 2003, nr 3 wydawca: "Fantastyka"
Od 2003, nr 9 częste zmiany redaktora
Od 2004, nr 7 wydawca: Prószyński Media
Od 2006, nr 10 [Paweł Matuszek redaktor naczelny]
Od 2009, 12 podtytuł: miesięcznik literacki
Od 2010, 1 podtytuł: miesięcznik miłośników fantastyki
Od 2010, 1 brak wyróżnionego redaktora, od 7 [Jakub Winiarski redaktor naczelny]
Od 2013, 10 [Jerzy Rzymowski redaktor naczelny]
Genere / Form :
Czasopisma
Czasopismo literackie
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process