Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Mniejszości narodowe" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Status prawny mniejszości narodowych w Polsce w świetle Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych : materiały z konferencji, Warszawa 23-24 X 2000
Autorzy :
Polska. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ). Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Rada Europy
Temat :
Mniejszości narodowe - prawo międzynarodowe
Mniejszości narodowe - prawo - Polska
Rok wydania :
2001
Wydawca :
Warszawa : Kancelaria Sejmu : Wydaw. Sejmowe
Uwagi :
Indeks
Tekst częśc. tł. z ang. - Streszcz. ang
Gatunek / Forma :
Materiały konferencyjne
Książka
Tytuł :
Besida : [kwartalnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łemków]
Temat :
Mniejszości narodowe i etniczne
Rok wydania :
19]89-
Wydawca :
[Legnica : ZGSŁ
Uwagi :
Tytuł według nagłówka
Od R. 7, Nr. 2 (1995) podtytuł: lemkìvskìj dvomìsâčnik : [dwumiesięcznik Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łemków]
Od R. 7, Nr. 2 (1995) wydawca: Stefan Kosowski - ZGSŁ
Od R. 11, N.r 6 (1999) brak pierwszego podtytułu
Od R. 12, Nr. 6 (2000) wydawca: ZGSŁ
Od R. 22, Nr. 1 (2010) podtytuł: [časopis Golovnogo Zarâdu Stovarìšyjnâ Lemkìv = dwumiesięcznik Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łemków]
Od R. 11, Nr. 6 (1999): Stovarišynâ Lemkìv = Stowarzyszenie Łemków = Lemko Association
Gatunek / Forma :
Czasopisma
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Rocznik Tatarów Polskich = [The Polish Tatars Yearly : pismo naukowe, literackie i społeczne
Autorzy :
Związek Tatarów Polskich Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział (Gdańsk)
Związek Tatarów Polskich Rzeczypospolitej Polskiej. Rada Centralna
Temat :
Tatarzy
Mniejszości narodowe i etniczne
Rok wydania :
1993-
Wydawca :
Gdańsk : Selim Chazbijewicz, Ali Miśkiewicz : Związek Tatarów Polskich
Uwagi :
Od t. 7 (2001) tytuł równoległy: [Annual of Polish Tatar = Polonya Tatar Yili]
Od t. 7 (2001) podtytuł: [czasopismo naukowe, literackie i społeczne poświęcone historii, kulturze i życiu Tatarów w Polsce i w Eropie Wschodniej
Od t. 7 (2001) [redaktor naczelny Selim Chazbijewicz]
Od t. 7 (2001) wyd.: RCiOZTP
Od t. 10 (2005) tytuł równoległy: [The Polish Tatars Yearly]
Od t. 10 (2005) wydawca: ZTPRP RC
Od ser. 2, t. 1 (2014) tytuł równoległy: [Polish Tatars Yearbook = Polonya Tatarlari Yilliǧi]
Od ser. 2, t. 1 (2014) podtytuł: czasopismo naukowe i literacko-społeczne poświęcone historii, kulturze oraz teraźniejszości Tatarów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
Od ser. 2, t. 1 (2014): Białystok : Muzułmański Związek Religijny w RP. Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Od ser. 2, t. 4 (2017) [redaktor naczelna Barbara Pawlic-Miśkiewicz]
Od t. 7 (2001): [Rada Centralna i Oddział w Gdańsku Związku Tatarów Polskich]
Od t. 10 (2005): Związek Tatarów Polskich Rzeczypospolitej Polskiej Rada Centralna
Od ser. 2, t. 1 (2014): Muzułmański Związek Religijny w RP. Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Czasopismo jest kontynuacją "Rocznika Tatarskiego" ukazującego się w latach: 1932-1939
Gatunek / Forma :
Czasopisma
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Muzułmanie Rzeczypospolitej : biuletyn informacyjny obchodów 80 lecia Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej
Autorzy :
Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej
Temat :
Mniejszości narodowe
Rok wydania :
2006-
Wydawca :
Białystok : MZR
Uwagi :
Tytuł według nagłówka
Od R. 2, nr 1 (2010) podtytuł: czasopismo polskiej społeczności muzułmańskiej
Od R. 2, nr 1 (2010) [redaktor naczelny Musa Czachorowski]
Gatunek / Forma :
Czasopisma
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Pamięć i Trwanie : Białystok, Supraśl : [pismo społeczno-kulturalne
Autorzy :
Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej. Gmina Wyznaniowa w Białymstoku
Temat :
Mniejszości narodowe
Rok wydania :
1998-
Wydawca :
Białystok : MZRwRP. GW
Uwagi :
Od nr 6 (2004) podtytuł: rocznik społeczno-kulturalny
Od nr 6 (2004) [Aleksander Miśkiewicz redaktor naczelny]
Gatunek / Forma :
Czasopisma
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Sprawy Narodowościowe
Autorzy :
Polska Akademia Nauk. Zakład Badań Narodowościowych (Poznań)
Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki
Towarzystwo Naukowe Warszawskie
Uniwersytet Warszawski. Studium Europy Wschodniej
Temat :
Mniejszości narodowe
Rok wydania :
1992-
Wydawca :
Poznań : PAN ZBN
Uwagi :
Od 1998, z. 12/13 [redaktor naukowy Wojciech J. Burszta]
Od 1999, z. 14/15 wydawca: Wydaw. Poznańskie
Od 2004, z. 24/25: Poznań ; Warszwa
Od 2007, z. 30 wydawca: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
2007, z. 31 tytuł równoległy: Nationalites Affairs. New Series
Od 2001, z. 19 streszcz. ang
Od 2004, z. 24/25: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Badań Narodowościowych
2007, z. 31: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Studium Europy Wschodniej UW
Od 2008, z. 32: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Naukowe Warszawskie
2008, z. 33,2009, z. 35: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Gatunek / Forma :
Czasopisma
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Życie Tatarskie : pismo Związku Tatarów Polskich : Białystok, Gdańsk, Sokółka
Autorzy :
Związek Tatarów Polskich Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział Podlaski (Białystok)
Temat :
Mniejszości narodowe
Rok wydania :
1998-
Wydawca :
[Białystok] : PO ZTP
Uwagi :
Od 1999/2000, nr 5/8-R.6[!],nr 21/23 (2009): 21 cm
Od R. 6, nr 14 (2008)-R.6[!], nr 21/23 (2009) wydawca: Lokalna Grupa Działania "Szlak Tatarski"
Od R. 7 [i.e. 8], nr 26 (2010) brak podtytułu
Od R. 7 [i.e. 8], nr 26 (2010) wydawca: ZTRP OP
Numeracja ciągła nawiązuje do czasopisma: Życie Tatarskie wydawanego w latach 1934-1939
Od R. 7 [i.e. 8], nr 26 (2010): [Związek Tatarów Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział Podlaski w Białymstoku]
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopisma tatarskie - Polska
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Życie Muzułmańskie = The Muslims Life : pismo reprezentujące Muzułmański Związek Religijny w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej : [pismo Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
Autorzy :
Muzułmański Związek Religijny w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej
Temat :
Mniejszości narodowe
Rok wydania :
1986-
Wydawca :
[Gdańsk] : MZR
Uwagi :
Od R. 2, nr 5/7 (1988) tytuł równoległy: The Islamic Life
Od R. 2, nr 5/7 (1987): Gdańsk ; Białystok
Streszcz. ang., arabskie
GB
Od 1989/1990, nr 3/4/1: Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopisma muzułmańskie polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Przegląd Narodowościowy = Journal of Nations : studia poświęcone mniejszościom narodowym i etnicznym
Autorzy :
Uniwersytet Zielonogórski
Temat :
Mniejszości narodowe
Rok wydania :
2012-
Wydawca :
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Uwagi :
Od Nr 2 (2013) tytuł równoległy: Review of Nationalities
Nr 2 (2013) podtytuł: studia poświęcone narodom, mniejszościom narodowym i etnicznym
Od Nr 3 (2014) podtytuł: czasopismo naukowe poświęcone narodom, mniejszościom narodowym i etnicznym = scientific journal about nations, national and ethnic minorities
Od Nr 3 (2014) [redaktor naczelny Stefan Dudra]
Streszcz. ang
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo naukowe
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Rrom p-o Drom : pierwsze w Polsce pismo Rromów-Cyganów
Autorzy :
Romani Union
Najwyższa Rada Romów
Centralna Rada Romów
Temat :
Mniejszości narodowe
Cyganie
Rok wydania :
1990-
Wydawca :
Białystok : [s.n.]
Uwagi :
Od R. 2, nr 8 (1991) wydawca: RU
Od R. 6 [i.e. 7], nr 3 (1996): 30 cm
Od R. 6 [i.e. 7], nr 11 (1996) wydawca: RRwP
Od R. 16 [i.e. 17], nr 4/5 (2006) podtytuł: pierwsze w Polsce pismo Romów-Cyganów
Od R. 16 [i.e. 17], nr 4/5 (2006) [redaktor naczelna Karolina Stankiewicz]
Od R. 16 [i.e. 17], nr 4/5 (2006) wydawca: CRRwP
Od R. 17 [i.e. 18], nr 1/2 (2009) tytuł: Rrom po Drom
Nr 0 ukazał się 10 kwietnia 1990
Tekst cyg., pol
Od R. 2, nr 8 (1991): Romani Union
Od R. 6 [i.e. 7], nr 11 (1996): Rada Romów w Polsce
Od R. 16 [i.e. 17], nr 4/5 (2006): Centralna Rada Romów w Polsce
Gatunek / Forma :
Czasopisma
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Przegląd Tatarski : kwartalnik społeczno-kulturalny : [kwartalnik społeczno-kulturalny poświęcony Tatarom w Polsce i na świecie]
Autorzy :
Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej
Temat :
Mniejszości narodowe
Rok wydania :
2009-
Wydawca :
Białystok : MZR RP
Uwagi :
Tytuł według okładki
Na czasopiśmie również oznaczenie roku wg kalendarza muzułmańskiego
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopismo tatarskie
Czasopismo polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
An indigenous peoples' history of the United States
Autorzy :
Dunbar-Ortiz, Roxanne (1939- )
Temat :
Indianie
Mniejszości narodowe i etniczne
Polityka narodowościowa
Stany Zjednoczone (USA)
Historia
Rok wydania :
copyright 2014
Wydawca :
Boston : Beacon Press
Seria :
Revisioning American history
Uwagi :
Bibliografia na stronach 240-244, 265-279. Indeks
Gatunek / Forma :
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Zawartość serii :
ReVisioning American history
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies