Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Polska historia gospodarcza do 15 w" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Annales Marchiae Brandenburgicae, das ist Ordentliche Verzeichnuss und beschreibung der... gedenckwirdigsten Märckischen Jahrgeschichten und Historien... vom 416 Jahr vor Christi Geburt bis auffs 1596 Jahr..., mit vielen Bildnussen gezieret... Item ein Supplementum oder Vermehrung... der Märckischen Jahrgeschichten... bis auff Aprillmonat dieses 1598 Jahres
Autorzy :
Angelus, Andreas (1561-1598)
Temat :
Polonica - 16 w.
Brandenburgia (Niemcy) - do 17 w.
Rok wydania :
[po 12 IV] 1598
Wydawca :
Franckfurt a. d. Oder : verl. Joh. Hartman, gedr. Friedr. Hartman
Uwagi :
Oprawa: deski; biała, tłoczona skóra; dwie zapinki i paski skórzane. Na licu i odwrociu oprawy znajdują sięwytłoczone superexlibrisy: przód - zwiastowanie, tył - ofiara Abrahama
Egz. po konserwacji (Włocławek-Toruń, 2006 r.)
Liczne wzmianki o Polsce
Gatunek / Forma :
Kronika - Niemcy - do 17 w.
Starodruki
11. Stare Druki
Tytuł :
Hierosolymitana Peregrinatio Illustrissimi Domini Nicolai Christophori Radzivili [...] IV. Epistolis compræensa
Autorzy :
Radziwiłł, Mikołaj Krzysztof (1549-1616)
Temat :
Podróżnictwo - 16 w.
Pielgrzymki do Ziemi Świętej - 16 w.
Polonica
Palestyna - podróżnictwo - 16 w. - pamiętniki
Wydanie :
[Var A1]
Rok wydania :
[post 25 III] 1601
Wydawca :
Brvnsbergae : Apud Georgium Schönfels
Uwagi :
K. tyt. sztych.z datą: cl). l). Cl
Egz. po konserwacji (1989 r.)
Po erracie finalik (maszkaron wpleciony w ornament)
Na marginesach liczne odręczne notatki
Błędy w paginacji m.in. powtórzone s.285-286
Na k. 5 miedzior. - portret autora z czterowierszem poniżej. Na k. sygn. M.Sc [i.e. Tomasz Makowski] miedzior. - plan Bazyliki Grobu Chrystusa pt."Planta Ecclesiae". S. 285-304 druk czerwono-czarny
Indeks
Tekst w jęz. łac
Süm ex libris Matthia Eirehus empty [...] s 1623 die Martij Risenbuług [wpis na dolnym marginesie k. 2] ;Arthur Rhode. Ausmeiner Bucherei [ekslibris księdza ewangelickiego, niemieckiego historyka kościoła ewangelicko-augsburskiego, wklejony na wewn. str. górnej okł.] ; Jüb 21, Arthur Rhode 1932 [wpis pod frontospisem]
Estr.XXVI s.89
Gatunek / Forma :
Starodruki
Pamiętniki polskie - 16 w.
Starodruki
11. Stare Druki
Tytuł :
Constitvcie Seymv Walnego Warszawskiego, Roku Pańskiego 1607
Autorzy :
Drucki-Sokoliński, Jan (15..-16..)
Temat :
Prawo - Polska - 17 w. - źródła
Polonica
Parlament - Polska
Polska - polityka i rządy - 17 w. - źródła
Polska - konstytucje
Polska - historia - 17 w.
Rok wydania :
1632
Wydawca :
W Krakowie : w Drukarni Andrzeia Piotrkowczyka
Uwagi :
Na s. tyt. drzewor. z herbem królewskim Zygmunta III Wazy
Konstytucje z lat: 1607, 1609, 1611, 1613, 1616 [fragm.] i 1629 spisane ręcznie przez Pierwszego Referendarza W. X. L., Marszałka Koła Poselskiego - [Jan z Drucka Sokoliński]
Druk czarny na papierze czerpanym z dołączonymi rekopisami, wykonanymi atramentem żelazowo-galusowym na papierze czerpanym
Starodruk po konserwacji (Szczecin 2014 r.). Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Estr. XX, s,42-46
Gatunek / Forma :
Starodruki
11. Stare Druki
Tytuł :
Histoire du Concile de Constance, tirée principalement d'Auteurs qui ont assisté au Concile. Tome premier [-second]
Autorzy :
Lenfant, Jacques (1661-1728)
Temat :
Sobór w Konstancji (1414-1418)
Kościół katolicki - historia - 15 w.
Rok wydania :
1714
Wydawca :
Amsterdam : chez Pierre Humbert
Uwagi :
K.tyt. t. 2 : pomiędzy str. 432 a 433
W t. 1 wycięty fragment k. tyt. z pieczęcią prow
Na s. tyt. data: M. DCC. XIV
Gatunek / Forma :
Starodruki
11. Stare Druki
Tytuł :
Compendium antiquitatum graecarum e profanis sacrum [...]
Autorzy :
Brunings, Christianus
Temat :
Religia - historia - Grecja
Grecja - kultura - historia - do 5 w.
Rok wydania :
1734
Wydawca :
Francofvrti ad Moenvm : Apvd Franciscvm Verrentrapp
Uwagi :
Na k. tyt. druk czerwono-czarny
Na marginesach liczne zapiski rękopiśmienne
Papier czerpany żeberkowy, karty nierówno przycięte
Tekst w jęz. łac. Fragm. w jęz. gr. i hebr
Gatunek / Forma :
Starodruki
11. Stare Druki
Tytuł :
Forteca Monarchow y całego Krolestwa Polskiego Duchowna, z Zywotow Swiętych tak iuż Kanonizowanych y Beatyfikowanych, iako też świątobliwie żyiących Patronow Polskich, Takze Z Obrazow Chrystusa Pana y Matki Iego Przenayświętszey [...]
Autorzy :
Pruszcz, Piotr Hiacynt (1605-1668)
Temat :
Władcy - Polska - do 18 w.
Polonica
Święci i błogosławieni
Hagiografia
Wydanie :
Powtornie z additamentami swemi [...] do druku Podana
Rok wydania :
1737
Wydawca :
W Krakowie : W Drukarni Akademickiey
Uwagi :
Prow.: ze zbiorów Ojców Reformatów z Chełmna i F. Wasilewskiego
Zawiera 40 drzeworytów i 1 miedzioryt z wizerunkami polskich królów, do Augusta II włącznie
Ded.: Nayłaskawszemu spraw ludzkich przed Bogiem Promotorowi [...] B. Janowi Kantemu [...] / Typografia Akademicka
Tekst w ramkach liniowych
Tekst w j. polskim, nieliczne fragmenty po łacinie
Estr. XV-XVIIII, 25, 330
Gatunek / Forma :
Starodruki
Biografia
11. Stare Druki
Tytuł :
Abrégé Chronologique De L’histoire Du Nord, Ou Des Etats De Dannemarc, de Russie, de Suede, de Pologne, de Courlande [...] : Avec Des Remarques particulieres sur le génie, les moeurs, les usages de ces Nations, sur la nature & les productions de leurs climats [...]. T. 2
Autorzy :
Lacombe, Jacques (1724-1811)
Temat :
Polonica
Kozacy - historia
Tatarzy - historia
Polska - historia
Dania - historia
Rosja - historia
Szwecja - historia
Prusy - historia
Europa Północna - historia
Kurlandia (Łotwa ; region) - historia
Rok wydania :
1763
Wydawca :
A Amsterdam : Z. Chatelain & Fils : Arkstee & Merkus : Marc Michel Rey
Uwagi :
Inf. dot. Polski : s. 365 - 696
Na k. tyt.: MDCCLXIII
Winiety drzeworytowe
Estr. XXI, s. 19
Ex Libris Felicis Wiszniowski [...] Varsovia 1796 (odręczny wpis atramentowy na ost. stronie)
11. Stare Druki
Tytuł :
Nowy dykcyonarz historyczny, albo historya skrocona wszystkich ludzi, ktorzy się wsławili cnotą, madroscią[...] aż do naszych czasów [...] po francuzku [...] ułożony [przez Chaudon Louis Mayeul] [...] przez Jozefa Ignacego Boelcke [...] przełożony. T. 4 , cz. 1- 2
Autorzy :
Chaudon, Louis Mayeul (1737-1817)
Temat :
Polonica
Historia - do 18 w.
Rok wydania :
1784-1785
Wydawca :
Warszawa : P. Dufour
Uwagi :
Starodruk po konserwacji (Szczecin 2014 r.). Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
E., XIV, 150
Gatunek / Forma :
Słownik biograficzny
11. Stare Druki
Tytuł :
Wiadomości Brukowe
Autorzy :
Towarzystwo Szubrawców
Rok wydania :
1816-1822
Wydawca :
Wilno : [wydawca nieznany], (Wilno : Drukarnia XX. Pijarów)
Uwagi :
Tytuł według nagłówka
Na pierwszych trzech numerach błędnie podany rok - 1817
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopisma satyryczne polskie
Satyra polska - 19 w.
Czasopisma społeczno-kulturalne polskie
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Historya narodu polskiego. T. 1 cz. 1
Autorzy :
Naruszewicz, Adam (1733-1796)
Temat :
Polska - do 10 w.
Rok wydania :
1824
Wydawca :
Warszawa : nakł. Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk
Uwagi :
T. 2-7 wydane w latach 1803-1804 przez T. Mostowskiego w Wyborze Pisarzów Polskich t. 1-6
Współopr. z : Historya narodu polskiego. T. 2 .- Wyd. nowe Jana Nep. Bobrowicza
Lipsk : Breitkopf& Haertel, 1836 .- 212 s. ; 20 cm .- Indeks
Książka
Tytuł :
Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830 : z rękopisów i druków zebrawszy, w obrazie literatury polskiej historycznie skreślonym. T. 3, Dopełnienia poprzednich tomów tudzież resztę dodatków do dzieła
Autorzy :
Maciejowski, Wacław Aleksander (1792-1883)
Temat :
Język polski - historia
Rok wydania :
1852
Wydawca :
Warszawa : nakł. i drukiem S. Orgelbranda
Uwagi :
Współopr. z : Dodatki do Piśmiennictwa polskiego, od czasów najdawniejszych aż do roku 1830 w dwóch oddziałach, przez Wacława Aleksandra Maciejowskiego, wWarszawie w Drukarni S. Orgelbranda wydanego, a mianowicie dodatki do oddziału I, który w trzech tomach, od początku do końca pierwszej połowy XVII wieku, wychodzi / Wacław Aleksandr Maciejowski .- Warszawa : nakł. i drukiem S. Orgelbranda, [1853] .- 403 s., [4] k. faks. złoż
Gatunek / Forma :
Literatura polska - 16-17 w.
Książka
Tytuł :
Pisma Adama Mickiewicza. T. 5
Autorzy :
Mickiewicz, Adam (1798-1855)
Temat :
Mickiewicz, Adam (1798-1855)
Historia
Poeci polscy - 19 w.
Polacy za granicą - 19 w.
Polska - historia
Wydanie :
Nowe wyd. zupełne
Rok wydania :
1862
Wydawca :
Lipsk : F. A. Brockhaus
Seria :
Biblioteka Pisarzy Polskich ; [t. 12]
Gatunek / Forma :
Listy polskie - 19 w.
Publicystyka polska - 19 w.
Literatura
Zawartość serii :
Biblioteka Pisarzy Polskich [t. 12]
Książka
Tytuł :
Mucha : szkice satyryczno-humorystyczne zebrane przez Fr. Kostrzewskiego i H. Pilattego
Rok wydania :
1946-1952
Wydawca :
Warszawa : J. Kaufmann $c 1868-1939, (Warszawa : Drukiem J. Kaufmana)
Uwagi :
Redaktorzy: od 1871 J. Kaufman; od 1875, nr 7 F. Fryze; 1889, nr 9 - 1896, nr 36 i od 1896, nr 39-52; od 1897 nr 34-1912, nr 31; 1913-1917, 1918, nr 3-1919, nr 28, 1919, nr 38- W. Buchner; w 1896, nr 37-38 i 1897, nr 1-33 B. Michalski; od 1912, nr 32 za red. A. Orłowski; 1918, nr 1-2 L. Nawojewski
Od 1871: 29 cm; od 1874: 35 cm; od 1875: 38 cm; od 1888: 39 cm; od 1888, nr 40: 32 cm
Od R. 3 (1873)? podtytuł: pismo humorystyczne illustrowane; w 1892 niektóre nry bez podtytułu ; od 1893 bez podtytułu; od 1931, nr 50: pismo satyryczno-polityczne
Opis na podstawie R. 3, nr 6(21 stycz. 1873) i Bibliografii czasopism warszawskich
Od R. 47, nr 1=32 (7 listop. 1915) do 1918, nr 4 (17 lutego) miejsce wydania Moskwa; od R. 72, nr 1 (27 paźdz. 1946) do R. 74, nr 9( 29 lutego 1948) miejsce wydania Łódź
Od 1904? wprowadzona numeracja roczników = R. 37; R. 72, nr 1 (27 paźdz. 1946); od 7 listop. 1948 dodatkowa numeracja roczników R. 74=80, nr 45; w 1949, od 15 maja zmiana rocznika - R. 76=82
Podwójna datacja w latach 1868-1905? i 1915-1918 spowodowana różnicami między kalendarzem gregoriańskim i juliańskim
W 1906-1907 i 1912 ze względu na cenzurę w miejsce "Muchy" ukazywały się jednodniówki i efemerydy. W 1906: "Stańczyk" - jednodniówka z 25 września, "Motylek" -jednodniówka bez daty wydania, "Muszka" - jednodniówka bez daty wydania
Gatunek / Forma :
Czasopisma
Czasopisma satyryczne polskie
Satyra polska - 19-20 w.
02. Wydawnictwo ciągłe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies