Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Polskie Towarzystwo Heraldyczne" wg kryterium: Autor


Tytuł :
Delta : popularny miesięcznik matematyczno-fizyczny
Autorzy :
Polskie Towarzystwo Fizyczne
Uniwersytet Warszawski
Temat :
Astronomia
Fizyka
Matematyka
Rok wydania :
1974-
Wydawca :
Warszawa ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Uwagi :
Ukazał się zeszyt próbny 0 (1973)
Od 1978, nr 2 występuje dodatkowa numeracja ciągła
Od 1980 również / Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Od 2005, nr 9: Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Matematyczne, Polskie Towarzysto Fizyczne i Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Od 2007, nr 12: Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Matematyczne, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Polskie Towarzystwo Astronomiczne i Polskie Towarzystwo Informatyczne
Od 1980 podtytuł: popularny miesięcznik matematyczno-fizyczno-astronomiczny
Od 2007, nr 9 podtytuł: matematyka, fizyka, astronomia, informatyka
Gatunek / Forma :
Czasopismo matematyczne
Czasopismo popularno-naukowe
Czasopismo polskie
Czasopisma
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Wiadomości Botaniczne : kwartalnik
Autorzy :
Polskie Towarzystwo Botaniczne
Temat :
Botanika
Rok wydania :
1957-
Wydawca :
Kraków : Państ. Wydaw. Nauk
Uwagi :
W l. 1957-1978 dodatek niesamoistny pt."Biuletyn Ogrodów Botanicznych"
W l.1980-1986 dodatek niesamoistny pt."Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów"
W l. 1987-1989 dodatek samoistny: "Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów"
Streszcz. ang. Spis treści ang. pol
Gatunek / Forma :
Czasopisma
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Bibliografia Historii Polskiej za Rok ...
Autorzy :
Polskie Towarzystwo Historyczne
Temat :
Polska historia bibliografia
Rok wydania :
1952-
Wydawca :
Kraków : PTH
Uwagi :
1935/1937 wydanie 1976: PAN. Instytut Historii. Zakład Dokumentacji
1938/1939 wydanie 1981: PAN. Instytut Historii. Pracownia Informacji Naukowej
Od 1983 wydanie 1986: PAN. Instytut Historii. Zakład Informacji Naukowej
Od 1991 wydanie 1994: PAN. Instytut Historii. Zakład Bibliografii Bieżącej
Od 2000 wydanie 2002: PAN. Instytut Historii. Pracownia Bibliografii Bieżącej
1935/1937 wydanie 1976 opracowanie M. Friedbergowa
1935/1937 wydanie 1976: Wrocław
1944/1947 wydanie 1962 redaktor K. Lepszy
1944/1947 wydanie 1962: Warszawa
Od 1948 wydanie 1952: Kraków
Od 1950/1951 wydanie 1955 opracowanie J. Baumgart
Od 1954 wydanie 1957: Wrocław
Od 1956/1957 opracowanie J. Baumgart, A. Malcówna
1966 wydanie 1968 redaktor H. Bugajska
1967 wydanie 1969 redaktor L. Zawadowska
Od 1968 wydanie 1970 redaktor W. Bieńkowski
Od 1969 wydanie 1971 opracowanie St. Głuszek [i inni]
Od 1980 wydanie 1982 wydawca: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Od 1984 wydanie 1987 opracowanie W. Bukowski [i inni]
Od 1991 wydanie 1994 opracowanie Wojciech Frazik [i inni]
Od 1992 wydanie 1994: Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu
Od 1998 redaktor naukowy Anna Gruca
Od 1998 wydawca: Akade
Od 2001 wydanie 2003: 23 cm
GB
Gatunek / Forma :
Czasopisma
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Z Otchłani Wieków : pismo poświęcone pradziejom Polski
Autorzy :
Polskie Towarzystwo Archeologiczne
Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne
Temat :
Archeologia
Historia
Rok wydania :
1926-
Wydawca :
Poznań : [s.n.]
Uwagi :
Nie ukazywało się w latach 1988-1998
W latch 1926-1948 częste zmiany redaktorów
Od R. 7 (1932) wydawca: Polskie Towarzystwo Prehistoryczne w Poznaniu
Od R. 9 (1934) podtytuł: organ Działu Przedhistorycznego Muzeum Wielkopolskiego i Instytutu Prehistorycznego Uniwersytetu Poznańskiego
Od R. 17 (1948) podtytuł: organ Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego i Muzeum Prehistorycznego w Poznaniu
Od R. 17 (1948) redaktor Bogdan Kostrzewski
Od R. 34, nr 1 (1958) podtytuł: dwumiesięcznik popularnonaukowy Polskiego Towarzystwa Archeologicznego
Od R. 26, nr 1 (1960) podtytuł: kwartalnik popularno-naukowy Polskiego Towarzystwa Archeologicznego
Od R. 37, z. 1 (1971) redaktor naczelny Marek Konopka
Od R. 39, z. 1 (1973) podtytuł: kwartalnik popularnonaukowy Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego
Od R. 45, nr 1 (1979): Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Od R. 54, nr 1 (1999) podtytuł: czasopismo popularnonaukowe Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
Od R. 54, nr 1 (1999) redaktor naczelny Sławomir Sałaciński
Od R. 54, nr 1 (1999): Warszawa : SNAP. O
Od R. 58, nr 1/4 (2003): 24 cm
R. 65, nr 1/4 (2010) posiada tytuł indywidualny: Archeologia Lubuska
Gatunek / Forma :
Czasopismo archeologiczne
Czasopismo historyczne
Czasopismo polskie
Czasopisma
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Przegląd Religioznawczy
Autorzy :
Polskie Towarzystwo Religioznawcze
Temat :
Religioznawstwo
Religia i duchowość
Rok wydania :
1992-
Wydawca :
Warszawa : PTR
Uwagi :
W 1992 na wszystkich numerach błędny ISSN 0014-2298
Od 2008, nr 1 tytuł równoległy: The Religious Studies Review
Streszcz. ang., spis treści ang., pol
Gatunek / Forma :
Czasopismo religioznawcze
Czasopismo naukowe
Czasopismo polskie
Czasopisma
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Poznaj Świat : popularno-naukowy miesięcznik geograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Autorzy :
Polskie Towarzystwo Geograficzne
Temat :
Turystyka
Geografia
Podróżnictwo
Podróże i turystyka
Rok wydania :
1948-
Wydawca :
Kraków : Instytut "Glob"
Uwagi :
Przerwy w wydawaniu: 1951- list.1955, 1990 (mar.-czerw.), 1991 (mar.-grudz.), 1994 (stycz.-paźdz.)
Od 1955 (grudz.) podtytuł: magazyn geograficzny
Od 1955 (grudz.): Warszawa
Od 1970, nr 1 podtytuł: magazyn geograficzny : magazyn Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Od 1974, nr 1 wydawnictwo: Krajowe Wydawnictwo Czasopism RSW "Prasa-Książka-Ruch"
Od 1985, nr 1 redaktor naczelny T. Lenczowski
Od 1988, nr 4 wydawca: Warszawskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa-Książka-Ruch"
Od 1990, nr 443 podtytuł: magazyn geograficzny
Od 1990, nr 443 redaktor Przemysław Burchard
Od 1990, nr 443 wydawca: "Res Publica"
Od 1991 nr 1 redaktor naczelny Wiktor Dłuski
Od 1992, nr 1 redaktor naczelny Florian Plit
Od 1992, nr 1 wydawca: Polskie Towarzystwo Geograficzne
Od 1992, nr 4/6 redaktor naczelny Tadeusz Słabczyński
Od 1994, nr 1 redaktor naczelna Mirosława Czerny
Od 1994, nr 1 wydawca: "Poznaj Świat"
Od 1994, nr 3 redaktor naczelny Bogusław Węgliński
Od 1995, nr 1 brak podtytułu
Od 1998, nr 6 podtytuł: turystyka, mapy, przyroda
Od 1998, nr 12 podtytuł: podróże, mapy, przyroda
Od 2002, nr 1/2 : 25 cm
Od 2002, nr 10: Pelplin : Bernardinum
Od 2003, nr 1 brak podtytułu
Od 2003, nr 1 redaktor naczelny Tadeusz Serocki
Od 2010, nr 11: 27 cm
Od 2011, nr 8 podtytuł: miesięcznik podróżniczo-geograficzny
Od 2011, nr 9 [redaktor naczelny Dariusz Małkowski]
Od 2014, nr 9 [redaktor naczelna Katarzyna Rojek]
Gatunek / Forma :
Czasopismo geograficzne
Czasopismo turystyczne
Czasopismo polskie
Czasopisma
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Fotograf Warszawski : miesięcznik poświęcony fotografii i naukom z nią związanym : organ Towarzystwa Fotograficznego Warszawskiego
Autorzy :
Towarzystwo Fotograficzne Warszawskie
Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii
Rok wydania :
1904-1914
Wydawca :
Warszawa : Ludwik Anders
Uwagi :
Numeracja tomów tylko na k. tyt. kompletnych roczników
Od 1907, nr 3 (marzec) podtyt.: miesięcznik poświęcony fotografii i naukom z nią związanym : organ Polskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii
Gatunek / Forma :
Fotografia 20 w
Czasopisma fotograficzne polskie
Czasopisma
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Medycyna Weterynaryjna : organ Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych wydawany staraniem Departamentu Weterynarii Min. Rol. i Ref. Rol. przy współpracy Wydziału Lekarsko-Weterynaryjnego Uniwersytetu M. C. Skłodowskiej, 1 Wydziału Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach : miesięcznik poświęcony zagadnieniom epizocjologii, chorób inwazyjnych, lecznictwa, higieny mięsa i mleka, hodowli i higieny weterynaryjnej oraz weterynarii społecznej i wojskowej
Autorzy :
Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych
Temat :
Weterynaria
Rok wydania :
1945-
Wydawca :
Warszawa ; Lublin ; Puławy : [s.n.]
Uwagi :
Od R. 1 , nr 5 (1945) pierwszy podtyt.: czasopismo wydawane z zasiłku Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych staraniem Departamentu Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, Wydziału Lekarsko-Weterynaryjnego Uniwersytetu M. C. Skłodowskiej i Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach
Od R. 4 (1948) red. nacz. Alfred Trawiński
Od R. 6, nr 5 (1950) wyd.: Państwowy Instytut Wydawnictw Rolnych, od nr 10 wyd.: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne
Od R. 13, nr 4 (1957) podtyt.: organ Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
Od R. 13, nr 4 (1957) red. nacz. Tadeusz Żuliński
Od R. 23, nr 8 (1967) red. nacz. Edmund Prost
Od R. 24, nr 1 (1968) podtyt.: organ Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych : czasopismo poświęcone nauce i praktyce weterynaryjnej założone w 1945 r. przez Wydział Weterynaryjny w Lublinie
Od R. 45, nr 1 (1989) podtyt.: organ Polskiego Towarzystwa Nauk Weterenaryjnych : czasopismo poświęcone nauce i praktyce weterynaryjnej
Od R. 53, nr 1 (1997) podtyt.: czasopismo poświęcone nauce i praktyce weterynaryjnej oraz biologii stosowanej
Od R. 54, nr 7 (1998): Lublin : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
Od R. 55, nr 1 (1999) podtyt. również: [czasopismo Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych]
Od R. 56, 1 (2000) podtyt. równol.: [publication of the Polish Society of Veterinary Sciences : journal devoted to the problems of veterinary medicine and applied biology]
Od R. 59, 1 (2003) tyt. równol.: [Polish Veterinary Medicine]
Od vol. 60, nr 1 (2004) Edmund K. Prost red. nacz
Od vol. 61, nr 5 (2005) tyt. w jęz. ang.: Veterinary Medicine - Science & Practice
Od vol. 64, nr 4 A (2008) brak red. nacz
GB
Od R. 56, 1 (2000) streszcz., spis treści ang., pol
Gatunek / Forma :
Czasopisma medyczne polskie
Czasopisma
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Przegląd Księgarski
Autorzy :
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
Temat :
Księgarstwo
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Rok wydania :
1910-1950
Wydawca :
Warszawa : Związek Księgarzy Polskich
Uwagi :
Od 1934 wydawca: Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
Od 1934: podtytuł: organ Związku Księgarzy Polskich : dwutygodnik poświęcony sprawom księgarskim
Opis na podstawie: BN
Gatunek / Forma :
Czasopismo fachowe
Czasopismo polskie
Czasopisma
02. Wydawnictwo ciągłe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies