Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Przyroda Polska" wg kryterium: Tytuł


Tytuł :
Volumina Legum. T. 2, Prawa Konstytucye y Przywileie Krolestwa Polskiego, y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, y wszystkich Prowincyi należących: Na Walnych Seymiech Koronnych odSeymu Wislickiego Roku Panskiego 1347 Aż do ostatniegoSeymu uchwalone. [Vol. 2], (Ab Anno 1550. Ad Annum 1609. acta Reipublicae continens)
Temat :
Prawo - Polska - 16-17 w. - źródła
Polonica
Polska - polityka wewnętrzna - 16 w.
Rok wydania :
1733
Wydawca :
Warszawa : Druk. J.K.Mci, y Rzpltey w Collegium Warszawskim Scholarum Piarum, sumptem publicznym przedrukowane
Uwagi :
"Volumina legum" - zbiór praw Rzeczypospolitej szlacheckiej. T.2 zawiera akty prawne z lat 1550 - 1609
T.1 i 2 stanowią całość, połączone ze sobą ciągłością numeracji stronic. Oba tomy przygotował do druku Konarski (dalsze redagowali inni) (E., XXV, 215-216)
11. Stare Druki
Tytuł :
Forteca Monarchow y całego Krolestwa Polskiego Duchowna, z Zywotow Swiętych tak iuż Kanonizowanych y Beatyfikowanych, iako też świątobliwie żyiących Patronow Polskich, Takze Z Obrazow Chrystusa Pana y Matki Iego Przenayświętszey [...]
Autorzy :
Pruszcz, Piotr Hiacynt (1605-1668)
Temat :
Władcy - Polska - do 18 w.
Polonica
Święci i błogosławieni
Hagiografia
Wydanie :
Powtornie z additamentami swemi [...] do druku Podana
Rok wydania :
1737
Wydawca :
W Krakowie : W Drukarni Akademickiey
Uwagi :
Prow.: ze zbiorów Ojców Reformatów z Chełmna i F. Wasilewskiego
Zawiera 40 drzeworytów i 1 miedzioryt z wizerunkami polskich królów, do Augusta II włącznie
Ded.: Nayłaskawszemu spraw ludzkich przed Bogiem Promotorowi [...] B. Janowi Kantemu [...] / Typografia Akademicka
Tekst w ramkach liniowych
Tekst w j. polskim, nieliczne fragmenty po łacinie
Estr. XV-XVIIII, 25, 330
Gatunek / Forma :
Starodruki
Biografia
11. Stare Druki
Tytuł :
Volumina Legum. T. 4, Prawa Konstytucye y Przywileie Krolestwa Polskiego, y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, y wszystkich Prowincyi należących: Na Walnych Seymach Koronnych, OdSeymu Wiślickiego Roku Pańskiego 1347. Aż do Ostatniego Seymu Uchwalone [...] przedrukowane. , (Vol. 4) , (Ab Anno 1641. Ad Annum 1668. Acta Reipublicae continens)
Temat :
Prawo - Polska - 17 w. - źródła
Polonica
Polska - polityka i rządy - 17-18 w. - źródła
Rok wydania :
1737
Wydawca :
[Warszawa] : Druk. J.K.Mci, y Rzpltey w Collegium Warszawskim Scholarum Piarum
Uwagi :
"Volumina legum" - zawiera całość polskiego prawodastwa I Rzeczypospolitej. T.4 zawiera akty prawne z lat 1641-1668
Na k. tyt. ta sama winieta co w t.1, zapisy odręczne
E., XXV, 215-216
11. Stare Druki
Tytuł :
Volumina Legum. T. 5, Prawa Konstytucye y Przywileie Krolestwa Polskiego, y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, y wszystkich Prowincyi należących: Na Walnych Seymach Koronnych, OdSeymu Wiślickiego Roku Pańskiego 1347. Aż do Ostatniego Seymu Uchwalone [...] przedrukowane [Ab Anno 1669. Ad Annum 1697. Acta Reipublicae Continens] (Vol. 5)
Temat :
Prawo - Polska - 17 w. - źródła
Polonica
Polska - polityka i rządy - 17 w. - źródła
Rok wydania :
1738
Wydawca :
[Warszawa] : Druk. J.K.Mci, y Rzpltey w Collegium Warszawskim Scholarum Piarum
Uwagi :
"Volumina legum" - zbiór praw Rzeczypospolitej szlacheckiej. Zawiera całość polskiego prawodastwa I Rzeczypospolitej. T.5 zawiera akty prawne z lat 1669-1697
E., XXXIII, 323; XXV, 215
11. Stare Druki
Tytuł :
Volumina Legum. T.6, Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech koronnych od Seymu Wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego Seymu uchwalone. [Vol.6], (ab anno 1697 ad annum 1736)
Autorzy :
Drukarnia Pijarów (Warszawa)
Temat :
Polonica
Prawo - Polska - 17-18 w. - źródła
Rok wydania :
1739
Wydawca :
Warszawa : w Drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey w Collegium Warszawskim Scholarum Piarum sumptem publicznym przedrukowane
Uwagi :
"Volumina legum" - zawiera całość polskiego prawodastwa I Rzeczypospolitej. T.6 zawiera akty prawne z lat 1697-1736
E., XXV, s.215-216
Gatunek / Forma :
Starodruki
11. Stare Druki
Tytuł :
Droga do życia pobożnego przez świętego Franciszka Salesyusza [...] francuskim językiem opisana, a przez X. Jana Kazimierza Denhoffa [...] po polsku przełożona. Teraz zaś już piąty raz do druku podana
Autorzy :
Franciszek Salezy, (św.)
Temat :
Duchowość chrześcijańska
Etyka chrześcijańska
Polonica
Wydanie :
Ed. 5
Rok wydania :
1769
Wydawca :
Chełmno : [s.n.]
Uwagi :
Na karcie przedtyt. zapisy odręczne z epoki; poniżej adnotacja dot. święta M.B. 6 czerwca (zapis XIX/XX wieczny)
E., XVI, 282-283
11. Stare Druki
Tytuł :
Odpowiedz Na Wykład Praw Krola Jegomosci Pruskiego Do Xięstwa Pomerellii, Tudziez Do Innych Wielu Kraiow Krolestwa Polskiego ; Wywód praw Polskich do Pomeranii. ; Wiadomości szczegu[!]lne o Nowey Marchii. ; Suplement wywodu praw korony polskiej do Pomeranii
Temat :
Polonica
Polska - polityka - 18 w.
Pomorze Zachodnie - 18 w.
Nowa Marchia - 18 w.
Rok wydania :
1773
Wydawca :
[S.I.] : [s.n.]
Uwagi :
"Odpowiedź na wykład..." jest odp. na broszurę: "Wykład praw króla pruskiego do Pomerellii. Berlin 1772"
Czcionka nowożytna, tekst zdobiony niewielkimi winietami (rozpoczęcia i zakończenia części)
Str. oznaczone w górnych rogach (cyfry arabskie); u dołu - kustosze
Cz.1, 2, i 3 z odrebną paginacją; paginacja cz. 4 to kontynuacja cz. 3
Na odwr. s. tyt. dedykacja wykonana niebieskim atramentem: "Na długą pamiątkę Panu Czesławowi Jaroszyńskiemu [podpis] 1965 IV 24"
E.,XXI, 390, E.,XXIII, 259
Papier czerpany, widoczne znaki wodne
Estr. przypisuje ten tekst Feliksowi Łoyko; wg PSB (t. 18 s. 449) Łoyko był tylko jednym z autorów tej broszury
Współoprawne
a Estr. XV-XVIII, 21, 390
Gatunek / Forma :
Starodruki
11. Stare Druki
Tytuł :
Numa Pompiliusz, drugi król Rzymu. Przez Pana Florian [Jean Pierre Claris, de] w języku Francuzkim. Przez [Xiędza] Staszyca [Staszic Stanisław] w języku Polskim. T. 1 [i 2]
Autorzy :
Florian, Jean-Pierre Claris de (1755-1794)
Temat :
Numa Pompiliusz (król Rzymu) - beletrystyka
Polonica
Wydanie :
Edycya druga, dokładnie poprawiona
Rok wydania :
1788
Wydawca :
Warszawa : nakł. i drukiem Michała Grölla
Uwagi :
E., XVI, 241-242
Gatunek / Forma :
Powieść francuska
11. Stare Druki
Tytuł :
Adama Naruszewicza historya narodu polskiego od początku chrześcianstwa. T. 5, Panowanie Piastów
Autorzy :
Naruszewicz, Adam (1733-1796)
Temat :
Polska - 10-14 w.
Rok wydania :
1803
Wydawca :
Warszawa : Drukarnia No 646 przy Nowolipiu
Seria :
Wybór Pisarzów Polskich. Historya
Uwagi :
T. 1 w tym wyd. nie wyszedł; wydany został w 1824 r. przez Tow. Królewskie Warszawskie Przyjaciół Nauk
Zawartość serii :
Wybór Pisarzów Polskich. Historya
Książka
Tytuł :
Adama Naruszewicza historya narodu polskiego od początku chrześcianstwa. T. 6, Panowanie Piastów
Autorzy :
Naruszewicz, Adam (1733-1796)
Temat :
Polska - 10-14 w.
Rok wydania :
1803
Wydawca :
Warszawa : Drukarnia No 646 przy Nowolipiu
Seria :
Wybór Pisarzów Polskich. Historya
Uwagi :
T. 1 w tym wyd. nie wyszedł; wydany został w 1824 r. przez Tow. Królewskie Warszawskie Przyjaciół Nauk
Zawartość serii :
Wybór Pisarzów Polskich. Historya
Książka
Tytuł :
Adama Naruszewicza historya narodu polskiego od początku chrześcianstwa. T. 7, Panowanie Węgrów
Autorzy :
Naruszewicz, Adam (1733-1796)
Temat :
Polska - 10-14 w.
Rok wydania :
1804
Wydawca :
Warszawa : Drukarnia No 646 przy Nowolipiu
Seria :
Wybór Pisarzów Polskich. Historya
Uwagi :
T. 1 w tym wyd. nie wyszedł; wydany został w 1824 r. przez Tow. Królewskie Warszawskie Przyjaciół Nauk
Zawartość serii :
Wybór Pisarzów Polskich. Historya
Książka
Tytuł :
Historya narodu polskiego. T. 1 cz. 1
Autorzy :
Naruszewicz, Adam (1733-1796)
Temat :
Polska - do 10 w.
Rok wydania :
1824
Wydawca :
Warszawa : nakł. Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk
Uwagi :
T. 2-7 wydane w latach 1803-1804 przez T. Mostowskiego w Wyborze Pisarzów Polskich t. 1-6
Współopr. z : Historya narodu polskiego. T. 2 .- Wyd. nowe Jana Nep. Bobrowicza
Lipsk : Breitkopf& Haertel, 1836 .- 212 s. ; 20 cm .- Indeks
Książka
Tytuł :
Joachima Lelewela bibljograficznych ksiąg dwoje, w których rozebrane i pomnożone zostały dwa dzieła Jerzego Samuela Bandtke Historja drukarń krakowskich tudzież Historja Bibljoteki Uniw. Jagiell. w Krakowie,a przydany Katalog inkunabulow polskich. T. 2
Autorzy :
Lelewel, Joachim (1786-1861)
Rok wydania :
1826
Wydawca :
Warszawa : Józef Zawadzki
Gatunek / Forma :
Literatura polska - bibliografia
Literatura polska - bibliografia
Książka
Tytuł :
Dzieła Franciszka Karpińskiego z popiersiem autora. T. 1-3
Autorzy :
Karpiński, Franciszek (1741-1825)
Wydanie :
Wyd. nowe Jana Nep. Bobrowicza
Rok wydania :
1835-1836
Wydawca :
Lipsk : Breitkopf et Haertel
Seria :
Biblioteka Kieszonkowa Klassykow Polskich / wydana przez Jana Nep. Bobrowicza ; 17-19
Uwagi :
3 t. w 1 wol
T. 1 i 2 wydano w 1835 r., t. 3 w 1836
Gatunek / Forma :
Poezja polska
Zawartość serii :
Biblioteka Kieszonkowa Klassykow Polskich 17-19
Książka
Tytuł :
Słownik łacińsko-polski : na wzór najcelniejszych europejskich słowników, a mianowicie nowego wydania E.Forcelliniego, Schellera, Freundta, Passowa, Hederika etc T. 1, A-K
Autorzy :
Bobrowski, Florian (1779-1846)
Rymkiewicz, Feliks
Wydanie :
Edycya druga zupełnie przerobiona i znacznie powiększona
Rok wydania :
1841
Wydawca :
Wilno : nakł. Józefa Zawadzkiego
Uwagi :
Na s. tyt. tytuł główny również w jęz. łac
Gatunek / Forma :
Słowniki łacińsko-polskie
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies