Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Sądownictwo Polska" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Oddziaływanie telekomunikacji i poczty na rozwój nowej gospodarki w Polsce
Autorzy :
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (Uniwersytet Szczeciński)
Temat :
Poczta Polska (1991- )
Telekomunikacja Polska SA
Informatyka
Społeczeństwo informacyjne
Gospodarka
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Informatyka i technologie informacyjne
Rok wydania :
2004
Wydawca :
Szczecin : Zapol
Uwagi :
Bibliografia przy pracach
Tekst częściowo angielska
Gatunek / Forma :
Książki
Publikacje naukowe
Książka
Tytuł :
Raport o Stanie Gospodarki w Roku ... : Polska
Autorzy :
Polska. Ministerstwo Gospodarki (1996-2003)
Polska. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Polska. MInisterstwo Gospodarki i Pracy
Polska. Ministerstwo Gospodarki (2005-)
Temat :
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Rok wydania :
1997-
Wydawca :
Warszawa : MG
Uwagi :
2003: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Od 2004: Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Od 2006: Ministerstwo Gospodarki
Od 2003 tytuł: Raport o Stanie Gospodarki : Polska
2003 wydawca: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Od 2004 brak redaktora
Od 2004 wydawca: MInisterstwo Gospodarki i Pracy
Od 2006 wydawca.: Ministerstwo Gospodarki
Od 2007: 30 cm
Gatunek / Forma :
Czasopismo polskie
Czasopismo ekonomiczne
Czasopisma
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów - studium przypadku
Autorzy :
Sługocki, Waldemar
Temat :
Polityka regionalna UE
Polska
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gospodarka, ekonomia, finanse
Rok wydania :
2013
Wydawca :
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Uwagi :
Bibliografia na stronach 339-352
Streszczenie angielskie
Gatunek / Forma :
Książki
Publikacje naukowe
Książka
Tytuł :
Lokalne Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej : raport
Autorzy :
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego (Katowice)
Temat :
Partnerstwo lokalne
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Rok wydania :
2010
Wydawca :
Zielona Góra : [wydawca nieznany]
Uwagi :
Raport oraz projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Gatunek / Forma :
Raport
Książki
Publikacje promocyjne
Książka
Tytuł :
Problemy diagnozowania obszarów rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce
Autorzy :
Dutkowski, Marek (1954- )
Temat :
Gospodarka terenowa
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Rok wydania :
2004
Wydawca :
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Seria :
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. 551
Uwagi :
Na stronie tytułowej także t. 625 oznaczający nr kolejny serii Rozprawy i Studia do nr 74 wydawanej przez WSP w Szczecinie
Bibliografia na stronach [179]-186
Streszczenie angielskie
Gatunek / Forma :
Książki
Publikacje naukowe
Książka
Tytuł :
Raport o Stanie Handlu Zagranicznego w roku ... : Polska
Autorzy :
Polska. Ministerstwo Gospodarki (1996-2003)
Polska. Ministerstwo Gospodarki (2005-)
Polska. Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Polska. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Temat :
Handel zagraniczny
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Rok wydania :
1997-
Wydawca :
Warszawa : MG
Uwagi :
2003: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Od 2004: Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Od 2006: Ministerstwo Gospodarki
2003 [opracowany pod kierunkiem Jerzego Hausnera, Agnieszki Chłoń-Domińczak, Macieja Bukowskiego]
2003 wydawca: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Od 1998 [opracowanie Jerzy Eysmont, Daniela Pakos]
Od 2002 tytuł: Raport o Stanie Handlu Zagranicznego : Polska
Od 2004 brak redaktora
Od 2004 wydawca: Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Od 2006 wydawca: Ministerstwo Gospodarki
Od 2012: 30 cm
Gatunek / Forma :
Czasopismo ekonomiczne
Czasopismo polskie
Czasopisma
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Zarys historii gospodarczej Polski
Autorzy :
Skodlarski, Janusz (1947- )
Temat :
Gospodarka
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Historia
Wydanie :
Wydanie 1., dodruk 2
Rok wydania :
2005
Wydawca :
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Uwagi :
Bibliografia przy rozdziałach
Dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, może też być przydatny na wydziałach historycznych uniwersytetów i w wyższych szkołach pedagogicznych
Gatunek / Forma :
Podręcznik
Książki
Publikacje dydaktyczne
Książka
Tytuł :
Afery gospodarcze PRL : aferzyści, spekulanci, szmalcownicy
Autorzy :
Kunicki, Kazimierz
Ławecki, Tomasz (1952- )
Temat :
Przestępczość gospodarcza
PRL
Śledztwo i dochodzenie
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Historia
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Rok wydania :
copyright 2017
Wydawca :
Warszawa : Bellona
Uwagi :
Bibliografia na stronach 325-329. Indeks
Gatunek / Forma :
Publicystyka
Książki
Literatura faktu, eseje, publicystyka
Przynależność kulturowa Literatura polska
Książka
Tytuł :
Prognozowanie gospodarcze : metody i zastosowania
Autorzy :
Dittmann, Paweł (1950- )
Kuropka, Ireneusz
Krupowicz, Joanna
Radzikowska, Barbara ( -2000)
Załuska, Urszula
Kwiatkowska-Ciotucha, Dorota
Temat :
Ekonometria
Gospodarka
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Wydanie :
Wydanie 3
Rok wydania :
2004
Wydawca :
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Uwagi :
Bibliografia na stronach 313-317. Indeks
Gatunek / Forma :
Podręcznik
Książki
Publikacje dydaktyczne
Książka
Tytuł :
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków : praktyczny poradnik dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, gmin i odbiorców
Autorzy :
Gałabuda, Grzegorz
Temat :
Ścieki
Gospodarka wodna
Zaopatrzenie w wodę
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gospodarka, ekonomia, finanse
Wydanie :
Stan prawny na dzień 28 lutego 2003 r
Rok wydania :
2003
Wydawca :
Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji
Gatunek / Forma :
Książki
Publikacje fachowe
Książka
Tytuł :
Rola granicy i współpracy transgranicznej w rozwoju regionalnym i lokalnym
Autorzy :
Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego
Temat :
Regiony przygraniczne
Współdziałanie
Polska
Europa
Gospodarka, ekonomia, finanse
Rok wydania :
1999
Wydawca :
Warszawa : Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego ; Toruń : Wydaw. Rolewski
Uwagi :
Bibliografia przy pracach
Gatunek / Forma :
Książki
Publikacje popularnonaukowe
Książka
Tytuł :
Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce : problemy bezpieczeństwa energetycznego i lokalnego wykorzystania zasobów
Autorzy :
Graczyk, Andrzej
Wielewska, Izabela
Piaskowska-Silarska, Małgorzata
Temat :
Gospodarka odpadami
Odnawialne źródła energii
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Ochrona środowiska
Rok wydania :
copyright 2017
Wydawca :
Warszawa : Texter
Seria :
Monografia / Texter
Uwagi :
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 95-105
Gatunek / Forma :
Opracowanie
Książki
Publikacje naukowe
Książka
Tytuł :
Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu oceny dokonań
Autorzy :
Jakimowicz, Hanna
Kludacz-Alessandri, Magdalena
Mućko, Przemysław
Temat :
Finanse
Sprawozdawczość
Szpitale
Zarządzanie
Polska
Medycyna i zdrowie
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Rok wydania :
2011
Wydawca :
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Seria :
Studia i Rozprawy / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (860) 786
Uwagi :
Na stronie tytułowej także t. 860. oznaczający nr kolejny serii Rozprawy i Studia do nru 74. wydawanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Szczecinie
Bibliografia na stronach 341-344, wykaz aktów prawnych na stronach 345-347
Streszczenie angielskie
Gatunek / Forma :
Opracowanie
Książki
Publikacje naukowe
Książka
Tytuł :
Tajemnica bankowa i ochrona danych osobowych w praktyce bankowej
Autorzy :
Krzysztofek, Mariusz
Temat :
Ochrona danych osobowych
Tajemnica bankowa
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Rok wydania :
2010
Wydawca :
Warszawa : LexisNexis Polska
Seria :
Monografie
Uwagi :
Bibliografia na stronach 315-[322], wykaz orzecznictwa na stronach 311-313
Gatunek / Forma :
Opracowanie
Książki
Publikacje naukowe
Książka
Tytuł :
Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce
Autorzy :
Borzyszkowski, Jacek
Temat :
Turystyka
Zarządzanie
Polska
Europa
Zarządzanie i marketing
Gospodarka, ekonomia, finanse
Rok wydania :
2011
Wydawca :
Warszawa : CeDeWu ; Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa
Uwagi :
Na stronie redakcyjnej błędnie zapisany ISBN 78-83-7556-389-4
Bibliografia na stronach 131-139
Dla studentów kierunku turystyka i rekreacja oraz innych, na których realizowane są specjalności o profilu turystycznym
Gatunek / Forma :
Podręcznik
Książki
Publikacje dydaktyczne
Książka
Tytuł :
Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu
Autorzy :
Malaga, Krzysztof (1956- )
Kliber, Paweł
Akademia Ekonomiczna (Poznań)
Temat :
Gospodarka terenowa
Regionalizacja gospodarcza
Wzrost gospodarczy
Modele matematyczne
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Rok wydania :
2007
Wydawca :
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Uwagi :
Bibliografia na stronie 112
Gatunek / Forma :
Monografia
Książki
Publikacje naukowe
Książka
Tytuł :
Międzynarodowy outsourcing usług IT : pozycja Polski na światowym rynku outsourcingu usług
Autorzy :
Davy, Anna
Temat :
Branża informatyczna
Outsourcing
Usługi
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Informatyka i technologie informacyjne
Rok wydania :
2018
Wydawca :
Warszawa : Difin
Uwagi :
Bibliografia na stronach 169-173
Dla pracowników średniego i wyższego szczebla, zajmujących się finansami i informatyką, studentów i pracowników naukowych wyższych uczelni oraz pracowników instytucji państwowych kształtujących politykę gospodarczą
Gatunek / Forma :
Opracowanie
Książki
Publikacje naukowe
Książka
Tytuł :
Spełnianie świadczeń pieniężnych za pomocą pieniądza elektronicznego
Autorzy :
Smus, Tomasz Roman
Temat :
Pieniądz elektroniczny
Rozliczenia pieniężne
Kraje Unii Europejskiej
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gospodarka, ekonomia, finanse
Rok wydania :
2010
Wydawca :
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Seria :
Monografie Prawnicze
Uwagi :
Bibliografia na stronach XXIII-XXXII. Indeks
Gatunek / Forma :
Monografia
Książki
Publikacje naukowe
Książka
Tytuł :
MSR 1 : prezentacja sprawozdań finansowych
Temat :
Finanse
Rachunkowość
Sprawozdawczość finansowa
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Rok wydania :
2007
Wydawca :
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin
Seria :
Międzynarodowe i Krajowe Regulacje Sporządzania Sprawozdań Finansowych w Praktyce
Uwagi :
Bibliografia na stronach 241-242
Gatunek / Forma :
Opracowanie
Praca zbiorowa
Książki
Publikacje fachowe
Publikacje dydaktyczne
Książka
Tytuł :
Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie
Autorzy :
Jaśkiewicz, Paweł
Olejniczak, Anna (finanse)
Temat :
Gospodarka odpadami
Samorząd gminny
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Wydanie :
Stan prawny: marzec 2013 r
Rok wydania :
2013
Wydawca :
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Seria :
Beck Info Biznes
Finanse Publiczne dla Praktyków
Uwagi :
Na okł. podtyt.: nowe zasady funkcjonowania systemu w 2013 r. U dołu okł.: Kontrole i kary, organizacja przetargu, najczęściej popełniane błędy, konsekwencje dla budżetu gminy, przegląd rozstrzygnięć nadzorczych, wzory uchwał i dokumentacji przetargowej
Gatunek / Forma :
Opracowanie
Książki
Publikacje fachowe
Publikacje naukowe
Książka
Tytuł :
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków : komentarz do przepisów, umowy, taryfy, regulaminy, orzecznictwo
Autorzy :
Dziadkiewicz, Bogusław (1975- )
Temat :
Orzecznictwo administracyjne
Ścieki
Gospodarka wodna
Zaopatrzenie w wodę
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gospodarka, ekonomia, finanse
Rok wydania :
copyright 2011
Wydawca :
Warszawa : Municipium
Uwagi :
Bibliografia na stronach 311-[312]
Gatunek / Forma :
Komentarz prawny
Książki
Publikacje fachowe
Książka
Tytuł :
Organizacja działalności gospodarczej samorządu terytorialnego w Polsce
Autorzy :
Kańduła, Sławomira
Przybylska, Joanna
Temat :
Gospodarka terenowa
Samorząd terytorialny
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Polityka, politologia, administracja publiczna
Rok wydania :
2008
Wydawca :
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Uwagi :
Bibliografia na stronach 113-[121]
Gatunek / Forma :
Podręcznik
Książki
Publikacje dydaktyczne
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies